Bel: 085 - 800 9090

Geen huwelijk is zoveel waard als zijn scheiding kost

Alimentatie onderzoek

Alimentatie onderzoek naar het samenwonen van uw ex-partner

Alimentatie onderzoek leidt veelal tot stopzetting van de alimentatieplicht

Alimentatie onderzoek wordt verricht in verband met het ernstige vermoeden dat uw ex-partner na de echtscheiding ‘samenleeft met een nieuwe partner als waren zij gehuwd’, zoals vervat in art. 1:160 BW. Op deze grond rust mogelijk ten onrechte een alimentatieplicht op u. Alimentatie onderzoek naar samenwonen van de ex-partner met haar nieuwe partner, leidt veelal tot staking van de alimentatieplicht. Als door alimentatie onderzoek samenwonen van uw ex-partner met haar nieuwe partner kan worden bewezen, kan de rechter de verplichting tot betaling van alimentatie opheffen. Tevens kunt u uw ex-partner juridisch vorderen tot terugbetaling alimentatie plus onderzoekskosten.

Alimentatie onderzoek leidt tot besparing van soms honderduizenden euro's

Alimentatie-onderzoek kan tot besparing van tienduizenden tot wel honderdduizenden euro’s leiden. Bovendien zijn de de kosten van een door ons ingesteld onderzoek naar samenwonen, op uw ex-partner te verhalen. Dat heeft jurisprudentie bepaald. Een rapport van Dörr Bedrijfsrecherche heeft voor de Rechtbank namelijk de status van 'objectieve getuigenverklaring'. Dit omdat wij zijn erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dörr Bedrijfsrecherche kan worden ingeschakeld door eerst een kosteloos en vrijblijvend persoonlijk gesprek met ons aan te gaan. In een dergelijk gesprek kunt u uw vermoedens ventileren en kunnen wij u een plan van aanpak presenteren. 

Advies & Offerte

Waaruit bestaat een alimentatie onderzoek?

Alimentatie onderzoek bestaat uit het vaststellen van de bewegingen van uw ex-partner en haar nieuwe partner 

Alimentatie onderzoek bestaat in ieder geval uit het observeren en achtervolgen van uw ex-partner en haar nieuwe partner. Wij observeren haar en haar nieuwe vriend over een periode van circa twaalf weken en stellen in die periode de bewegingen bij de woning waar ze samenwonen vast, aangevuld met foto- en/of videobewijs. Als na het onderzoek blijkt dat onomstotelijk sprake is van samenwonen met de nieuwe partner, zal dit in de meeste gevallen een positief gevolg hebben en hoeft u nooit meer partneralimentatie te betalen. Er is namelijk bewezen dat u ten onrechte alimentatie betaalt. In zekere zin is sprake van alimentatiefraude, aangezien uw ex-partner heeft verzwegen dat zij samen woont met een nieuwe partner of over het samenwonen met een nieuwe partner heeft gelogen. 

Wat omvat een alimentatie onderzoek nog meer en hoe vang ik een onderzoek aan?

Onderzoek naar het samenwonen van de ex-partner na echtscheiding omvat, zoals hierboven reeds aangehaald, in alle gevallen het observeren en achtervolgen van een betrokkene. Er is echter meer aanvullend of completerend onderzoek denkbaar.

U kunt daarbij denken aan de volgende deelonderzoeken:

 • het interviewen van derden/getuigen die kunnen staven dat uw ex-partner samenleeft met een nieuwe partner;  
 • het verrichten van een algeheel achtergrond-onderzoek en/of het verrichten van een sociale media onderzoek.

U kunt een alimentatie onderzoek naar het samenleven van uw ex-partner met een nieuwe partner aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, we maken aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd, waarna het alimentatie onderzoek direct zal aanvangen.

Wat is de werkwijze tijdens en na een alimentatie onderzoek?

De werkwijze tijdens en na een alimentatie onderzoek is als volgt:

 • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • het onomstotelijke bewijs wordt verzameld over een periode van circa twaalf weken;
 • het onderzoek wordt door ons afgerond;
 • er wordt door de onderzoekers een afrondend rapport met bewijsproductie opgemaakt en in uw bezit gebracht;
 • u treft juridische maatregelen door uw ex-partner in rechte te betrekken en staking van de alimentatie te eisen;
 • u kunt tussentijds conservatoir beslag leggen op de woning, het salaris en bijvoorbeeld de auto van uw ex-partner.

Wanneer is sprake van samenleven met een nieuwe partner als waren zij gehuwd?

Stopzetting van de alimentatie is aan de orde als bewezen kan worden dat:

 • sprake is van een dagelijks patroon van samenleven gedurende een langere tijd: samen eten, slapen, boodschappen doen en op vakantie;
 • sprake is van een affectieve relatie tussen uw ex-partner en haar nieuwe partner: het mag geen vriendschappelijke relatie zijn;
 • de nieuwe relatie van uw ex-partner en haar nieuwe partner is duurzaam van aard: de relatie is al een redelijke termijn aan de gang;
 • sprake is van een gemeenschappelijke huishouding met wederzijdse (financiële) verzorging: denk aan elkaar verzorgen bij ziekte en betalen van wederzijdse rekeningen of betalen van sociale activiteiten. 

De hierboven genoemde elementen omvatten dus het samenleven als waren zij gehuwd. Ieder afzonderlijk element bestaat weer uit meerdere bewijspunten.

Hieronder noemen wij enkele van de voornaamste bewijspunten:

 • uw ex-partner en haar nieuwe partner brengen de dagen, avonden, nachten en weekenden met elkaar door; 
 • de nieuwe partner opent met eigen sleutel de woning van uw ex-partner of vice versa;
 • de nieuwe partner heeft zijn garderobe in de woning van uw ex-partner en/of vice versa;
 • er worden gezamenlijk boodschappen gehaald, samen gesport en er is sprake van wederzijds familiebezoek;
 • de nieuwe partner betaalt (mede) rekeningen, boodschappen, etenjes of vakanties, als ware hij de nieuwe huisvader; 
 • de nieuwe partner of uw ex-partner brengen elkaars kinderen naar school of laten elkaars hond uit;
 • de nieuwe partner en uw ex-partner hebben een duidelijk affectieve relatie, want ze zoenen of lopen innig verstrengeld.
Dörr Bedrijfsecherche zorgt voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek en voor een gedegen rapport, aangevuld met foto- en videobewijs. Onze rapportage is als objectieve getuigenverklaring zonder meer toelaatbaar in de Rechtbank en wordt veruit in de meeste gevallen positief beoordeeld. 

Wij leggen het samenleven van uw ex-partner vast

Alimentatie-onderzoek

Wat kost een alimentatie onderzoek?

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds 2001 ongewijzigde tarieven

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert voor alimentatie onderzoek, waar ook in Nederland, een projecthonorarium waarvan niet wordt afgeweken. Zo weet u vooraf hoeveel u moet investeren. Wij kunnen niet sterk genoeg benadrukken dat bij een positieve beoordeling van het rapport u de teveel, en ten onrechte betaalde alimentatie op uw ex-partner kunt terugvorderen, alsmede kunt u de onderzoekskosten op de wederpatij verhalen.

Het doel is onomstotelijk bewijs vergaren

Het doel van een door ons ingesteld alimentatie onderzoek is om onomstotelijk bewijs dat uw ex-partner samen woont met een nieuwe partner te vergaren. De vaststeling daarvan kan tot honderdduizenden euro's besparing leiden. Bovendien bespaart u een hoop irritatie. Het is vaker dan eens voorgekomen dat een cliënt van Dörr Bedrijfsrecherche financieel nagenoeg aan de grond zat, terwijl de ex-partner met haar nieuwe partner riant leefde.

Advies & Offerte

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrercherche: hun achtergrond en expertise

De ervaren en gediplomeerde onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn met name afkomstig van Politie en Douane. De onderzoekers beschikken niet alleen over de vereiste diploma's, maar ze beschikken tevens over een geldig legitimatiebewijs. Onze onderzoekers hebben bovendien een grondige integriteit-screening doorlopen. De expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche hebben een specialistische opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken. Zij breiden deze vakkennis uit door het volgen van (post-) opleidingen. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Om redenen van tactische en professionele aard streeft Dörr Bedrijfsrecherche naar een zo breed mogelijke inzet van de onderzoekers. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met bedrijfsrecherche onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Geheimhouding en discretie vormen de kernwaarden van de medewerkers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Waar in Nederland verrichten wij alimentatie onderzoek?

Wij verrichten alimentatie onderzoek in heel Nederland

Alimentatie onderzoek door de expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Van provincie tot provincie. Van stad tot stad. Regio's waar alimentatie onderzoek vaak voorkomt zijn: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Breda, Arnhem, Huizen, Blaricum, Zeist, Laren, Baarn, Eindhoven en in Wassenaar. Daarnaast vindt alimentatie onderzoek plaats in Schiedam, Delft, Leiden, Dordrecht, Gouda, en Vlaardingen. Ook in het buitenland kan alimentatie onderzoek plaatsvinden. Bijvoorbeeld als uw ex-partner samen woont met een nieuwe partner in Duitsland of België.

Meer weten over alimentatie onderzoek?

Stopzetting van de alimentatie gewenst? Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u vermoedens dat uw ex-partner samen woont met een nieuwe partner als waren zij gehuwd? Onderzoek helpt verdere onnodige alimentatiebetalingen te stoppen. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op en laat u kosteloos adviseren. 

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Meer informatie

Over Dörr BedrijfsrechercheAdvies & Offerte

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling