Bel: 085 - 800 9090

Blijven de resultaten ernstig achter?

Ernstig werkverzuim 

Wanneer is sprake van ernstig werkverzuim?

Ernstig werkverzuim is aan de orde wanneer een medewerker die bijvoorbeeld commerciële activiteiten voor u zou moeten ontplooien, in ernstige mate in gebreke blijft. De resultaten blijven sterk achter bij de verwachte omzet en zakelijke relaties verklaren uw werknemer al tijden niet te hebben gezien. En dat terwijl uw medewerker in zijn dag- of weekrapportage aangeeft dat hij die klanten wel degelijk heeft bezocht. Als een werknemer doelbewust feiten en omstandigheden omtrent zijn werkzaamheden verdraait, zal dat ernstige omzetschade tot gevolg kunnen hebben. Professioneel onderzoek is dan de oplossing.   

Hoe onderzoeken wij ernstig werkverzuim?

Ernstig werkverzuim onderzoek bestaat in ieder geval uit het observeren en achtervolgen van de medewerker die in gebreke blijft. Wij volgen de medewerker over een periode van vier tot zes-acht dagen en stellen in die periode zijn fysieke bewegingen vast. Als hij strijdige activiteiten ontplooit en zijn werkzaamheden voor u nalaat, leggen wij dat met videobewijs vast. De bevindingen worden vervolgens opgetekend in een gedetailleerd rapport. Bij vier constateringen op vier afzonderlijke dagen spreken wij van een 'patroon van ernstig werkverzuim'. Als sprake is van een patroon van ernstig werkverzuim, kunt u tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst overgaan.  

Ruim 20 jaar ervaring - Tientallen zaken opgelost

Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het onderzoeken van ernstig werkverzuim. In die periode hebben we vele tientallen gevallen van ernstig werkverzuim onderzocht en opgelost. Los van de omzetschade blijkt het schenden van het vertrouwen door de werknemer in deze kwesties vaak onherstelbaar. Er waren medewerkers die in de dagrapportage hadden vermeld meerdere klanten op een dag te hebben bezocht, maar feitelijk bleven ze thuis of gingen golfen. Andere medewerkers bezochten tijdens werktijd een café of het casino. 

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche B.V.

Onze rapporten hebben voor de Rechtbank de status van 'objectieve getuigenverklaring'. We zijn erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en goedgekeurd door de Politie. Onze expert onderzoekers hebben daarnaast een stevige integriteit-screening doorstaan. Onze expert onderzoekers zijn geëquipeerd met opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken en zij breiden hun vakkennis uit door het volgen van (specialistische) opleidingen en het onderhouden van contacten met vakgerichte instanties en kenniscentra. 

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2024   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling