Bel: 085 - 800 9090

Het huwelijk leert ons pas na jaren met wie we getrouwd zijn

Een privé detective inhuren

Een privé detective inhuren

Een privé detective inhuren kan een einde aan onzekerheid maken

Een privé detective inhuren is vaak een delicate kwestie waar vaak enige tijd, soms zelfs jaren van twijfel, overheen gaan. Het is dan ook niet eenvoudig om te beslissen om een privé detective in te huren. Wij begrijpen dat. Het is ook niet zomaar iets. Daar staat tegenover dat het inhuren van een privé detective ook weer niet voor niets is. Bij privé detective onderzoek gaat het in de meeste gevallen om persoonlijk leed. U kunt niet langer functioneren en wordt in sommige gevallen zelfs letterlijk ziek. Onzekerheid is de grootste ziekmaker. Een onderzoek is dan de enige manier om een eind te maken aan jarenlange onzekerheid.

Wanneer moet ik een privé detective inhuren?

U kunt een privé detective inhuren als u uw partner verdenkt van ontrouw, vreemdgaan of overspel

Wordt u al jaren door uw partner bedrogen? Heeft u vermoedens van huwelijkse ontrouw, overspel of van vreemdgaan door uw nieuwe partner? Reageert hij agressief als u het onderwerp van vreemdgaan, overspel of ontrouw probeert te bespreken? Maakt hij u uit voor gek? Wordt hij zelfs gewelddadig? Wellicht is een privé detective inhuren dan een goed idee. Wij verrichten door heel Nederland privé detective onderzoek, dus een privé detective inhuren is niet plaatsgebonden. Laat u eens vrijblijvend en kosteloos informeren als een privé detective inhuren door u wordt overwogen. Wij staan u graag te woord.

Advies & Offerte

Hoeveel privé detectives moet ik inhuren? 

Wij verrichten privé detective onderzoek met twee privé detectives

Wij verrichten privé detective onderzoek met twee privé detectives. Anders kunnen wij geen garantie geven op het resultaat dat u wenst. Wij moeten een vreemdganger volgen, mogen niet door hem gezien worden, mogen hem niet kwijtraken en we moeten hem, als hij vreemdgaat of overspel pleegt, ook nog vastleggen op video. Al deze noodzakelijke handelingen kunnen niet door een enkele privé detective worden verricht. Dat zou niet professioneel zijn en leidt alleen maar tot slechte resulaten, teleurstelling en extra kosten.

Wat voor soorten onderzoek verricht een privé detective?

Een privé detective onderzoek omvat vaak delicate relatiekwesties of familiekwesties

Privé detective onderzoek is een verzamelnaam voor onderzoeken die vooral met relatiekwesties of familiekwesties te maken hebben. Daarnaast kan in gevallen sprake zijn van onderzoeken die een strafrechtelijke grondslag hebben. De vermoedens van een (ex-)partner of familielid hebben in alle gevallen met bedrog, fraude, verwaarlozing, misbruik, geweld of oplichting te maken. Een privé detective inhuren kan dan noodzakelijk zijn om verdere relatieschade, financiële schade of emotionele schade te stoppen. Denk bij een privé detective inhuren onder meer aan:

  • onderzoek naar vreemdgaan, overspel of huwelijkse ontrouw door de partner of echtgenoot;
  • alimentatie onderzoek naar het samenwonen van een ex-partner na echtscheiding;
  • onderzoek naar verzuim zorgplicht jegens een minderjarige, bijvoorbeeld door misbruik, geweld of verwaarlozing;
  • onderzoek naar partners, kinderen of familieleden die uit het zicht zijn verdwenen en/of ontspoord zijn.

Staat uw kwestie er niet tussen? Neem toch eens vrijblijvend contact met ons op

Er zijn uiteraard nog veel meer redenen denkbaar om een privé detective in te huren. Wij hebben daar waarschijnijk al ervaring in. Wilt u meer weten over een privé detective inhuren of wenst u vrijblijvend en kosteloos informatie of advies, laat het ons weten en wij zullen u van passend advies voorzien.

Wij leggen de bewegingen van uw partner vast

een privé detective inhuren

Wij verrichten ook alimentatie onderzoek

Alimentatie onderzoek naar het samenwonen van uw ex partner

Een privé detective inhuren omvat veel meer dan uitsluitend privé detective onderzoek naar vreemdgaan, overspel of ontrouw. Er zijn nog vele onderzoeken denkbaar die een privé detective inhuren wenselijk maken. Denk bijvoorbeeld aan uw ex-vrouw die inmiddels is gaan samenwonen met een nieuwe partner, maar voor wie u maandelijks, misschien zelfs nog jaren, alimentatie betaalt. Dat is onrechtvaardig en kost veel geld en irritatie. Een privé detective inhuren van Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche kan dan een perfecte oplossing zijn. Wij beseffen dat een privé detective inhuren ingrijpend kan zijn. Desondanks kan een alimentatie onderzoek gevolgschade beperken. 

Wat is de meerwaarde van een privé detective?

Alimentatie onderzoek naar het samenwonen van een ex-partner leidt tot staking van de alimentatieplicht

Met het inzetten van observaties over een met u afgesproken periode, zullen privé detectives de bewegingen van uw ex-partner vastleggen en rapporteren. U kunt met ons rapport in de hand vervolgens de nodige juridische stappen nemen. Bij een alimentatie onderzoek rapporteren wij de bewegingen van uw ex-vrouw en haar nieuwe partner over een periode van 12 weken. Een dergelijk alimentatie onderzoek leidt in veruit de meeste gevallen tot staking van de alimentatieplicht en veelal tot terugbetaling van de kosten voor ons onderzoek door de ex-partner.

Advies & Offerte

Wat zijn de voordelen van het inhuren van een privé detective?

Een privé detective inhuren maakt vooral een einde aan onzekerheid

Een privé detective inhuren is in zekere zin een investering in waarheidsvinding of waarheidsbvestiging. De ervaring leert dat het inhuren van een privé detective een einde kan maken aan jaren van tergende onzekerheid. Het voorkomt gezondheidschade en emotionele schade. Voor uzelf, maar ook voor kinderen en andere betrokkenen. Het is ons streven, ook als het resultaat van een onderzoek betekent dat blijkt dat u wordt bedrogen, dat u met nieuwe blik op de toekomst gericht, veel kwaliteit in uw leven terugkrijgt.  

Onze expertises op het gebied van privé detective onderzoek

Een privé detective onderzoek kent vele mogelijkheden. Hieronder treft u de meest voorkomende aan.

  • het observeren en volgen van uw partner bij vermoedens van overspel of ontrouw; 
  • het observeren van uw ex-partner en haar nieuwe partner als zij samenwoont na echtscheiding;
  • het plaatsen van verborgen camera’s bij vermoedens van misbruik van uw kind door uw partner, de oppas of familie;
  • het verrichten van forensisch onderzoek na het ontvangen van anonieme brieven;
  • het observeren en achtervolgen van een kind of familielid waarvan u denkt dat ze ontspoord zijn.
U kunt zich geheel vrijblijvend en kosteloos door ons laten informeren of een onderzoek op uw casus van toepassing kan zijn. We zijn u in alle gevallen graag van dienst.

Wat kost een privé detective inhuren?

Een privé detective inhuren tegen heldere tarieven

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds 2001 vaste en ongewijzigde tarieven. Duidelijk en transparant. In overleg met de cliënt hanteert Dörr Bedrijfsrecherche een uurtarief per onderzoeker per uur, met een minimum van vijf te declareren uren per onderzoeker per sessie, of wij hanteren een projecthonorarium dat vooraf met u wordt bepaald en waarvan niet meer wordt afgeweken. Een projecthonorarium kan bijvoorbeeld worden toegepast als sprake is van langdurig privé detective onderzoek. U betaalt dan een vooraf besproken, geheel vaststaand tarief. Zo weet u vooraf hoeveel u moet investeren in de oplossing en wat u van ons kunt en mag verlangen.

Een privé detective inhuren: alle onderzoekskosten zijn altijd inclusief - BTW is altijd exclusief 

Reisuren, kilometerkosten en de kosten voor de vervaardiging en ontwikkeling van foto- en of videomateriaal zijn allemaal inclusief. BTW is daarentegen altijd exclusief.

Hoe lang duurt een onderzoek van een privé detective?

Privé detective onderzoek duurt niet langer dan noodzakelijk

Een onderzoek waarbij fysiek bewijs moet worden verzameld kan in een dag worden opgelost, maar alleen als de informatie of vermoedens kloppen. Als dat niet het geval blijkt, kan het onderzoek uiteraard langer duren. Een onderzoek mag echter niet langer duren dan noodzakelijk. Zo mag uw partner in geen geval bijvoorbeeld een jaar lang achtervolgd worden. Dat wordt gezien als disproportioneel. Een onderzoek met een privé detective dient dan ook in alle gevallen compact van aard te zijn, waarbij de rechten van een onderzochte altijd in het oog gehouden dienen te worden.

Verborgen camera onderzoek vindt plaats over een periode van twee tot vier weken

Bij een verborgen camera onderzoek is vaak sprake van onderzoeksperiodes van twee tot vier weken. Als u denkt dat uw partner, een familielid of een oppas of nanny, tijdens uw afwezigheid uw kind verwaarloost, geweld gebruikt of zelfs misbruikt, dan zal minimaal twee weken onderzoek met verborgen camera's noodzakelijk zijn.  

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrercherche: hun achtergrond en expertise

De ervaren en gediplomeerde onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn met name afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken niet alleen over de vereiste diploma's, maar ze beschikken tevens over een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben bovendien een grondige integriteit-screening doorlopen. De expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche hebben een specialistische opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken. Zij breiden deze vakkennis uit door het volgen van (post-) opleidingen. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Om redenen van tactische en professionele aard streven wij in de afzonderlijke onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet van de onderzoekers. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met bedrijfsrecherche onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Geheimhouding en discretie vormen de kernwaarden voor de medewerkers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Ik weet genoeg

Waar kunt u een privé detective inhuren voor onderzoek?

Een privé detective inhuren voor privé detective onderzoek kan vanuit heel Nederland

Een privé detective inhuren kan vanuit heel Nederland, maar in de praktijk onderzoeken wij een partner inzake vreemdgaan, overspel, huwelijkse ontrouw of inzake een alimentatie onderzoek naar het samenwonen van een ex-partner na echtscheing veelal in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Almere, Haarlem, Den Haag, Utrecht, Wassenaar, Tilburg, Blaricum, Laren, Hilversum, Huizen, Eindhoven, Den Bosch en Maastricht en Utrecht. 

Een privé detective inhuren voor het observeren van expats of zakenmensen

Een privé detective inhuren gebeurt veel door nationale en internationale expats of zakenmensen. Een privé detective inhuren is mogelijk voor onderzoek naar expats of zakenmensen, of we verrichten juist onderzoek naar de partners van expats of zakenmensen op het moment dat zij in het buitenland of juist in Nederland op zakenreis zijn. Sinds 2001 behoren wij tot meest ervaren en gerenommeerde privé detectivebureaus van Nederland met daarnaast veel onderzoekervaring in het buitenland.

Wilt u een privé detective inhuren?

Wilt u een privé detective inhuren? Wilt u een privé detective onderzoek instellen?

Heeft u vermoedens dat uw ex-partner samenwoont met een nieuw partner na de echtscheiding? Verdenkt u uw huidige partner of echtgenoot van overspel, vreemdgaan of huwelijkse ontrouw? Wellicht kunt u dan overwegen een privé detective onderzoek te starten door een privé detective in te huren bij de afdeling privé detective van Dörr Bedrijfsrecherche. Wij staan u graag met advies kosteloos en vrijblijvend te woord.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Privé detective

Privé detectiveEen privé detective inhurenOverspel-vreemdgaanAlimentatie onderzoekPrivé RechercheOnderzoeken in het buitenlandPrivé BeveiligingHandschriftvergelijkingForensische IT

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling