Bel: 085 - 800 9090

Bedrog heeft ook zijn goede kanten, het kan onze ogen openen

Overspel-vreemdgaan

Overspel leidt tot veel persoonlijk leed

De gevolgen van vreemdgaan, overspel of ontrouw

Overspel, vreemdgaan of ontrouw door een partner is de nummer één oorzaak van veel persoonlijk leed. Wordt u door uw vriend of vriendin bedrogen? Is er sprake van huwelijkse ontrouw? Dan is het een goed idee om aan alle onzekerheid een einde te maken en over te gaan tot een onderzoek naar overspel, vreemdgaan of ontrouw. Een dergelijk onderzoek kan een hoop schade beperken. Niet alleen emotioneel, maar ook zakelijk en financieel. En ook niet onbelangrijk: hoe staat het met het belang van de kinderen?

Waaruit bestaat onderzoek naar overspel, vreemdgaan of ontrouw?

Onderzoek bestaat uit het observeren en achtervolgen van uw partner

Privé detectives zullen tijdens een onderzoek naar overspel, vreemdgaan of ontrouw uw partner observeren en achtervolgen. Van verdachte bewegingen, bijvoorbeeld een ontmoeting met een dame die meer dan vriendschappelijk of zakelijk lijkt, worden foto- en videobewijs geleverd. Als uw partner zegt te sporten of over te werken, maar feitelijk zoenend in een restaurant, op een afgelegen parkeerplaats of in een hotel met een voor u onbekende dame verblijft. Na het onderzoek kunt u uw partner met het foto- en/of videobewijs confronteren.

De onderzoeken naar ontrouw, overspel of vreemdgaan worden verricht met twee privé detectives

Onderzoek naar overspel, vreemdgaan of ontrouw waarbij uw partner wordt gevolgd, moet professioneel van aard zijn. Uw partner mag namelijk niet merken dat u detectives heeft ingehuurd om hem te observeren. Dat zou schadelijk kunnen zijn voor de uitkomsten van het onderzoek. Om die reden volgen wij altijd met twee privé detectives.

Advies & Offerte

Hoe vang ik een overspel onderzoek aan?

U kunt een overspel onderzoek naar vreemdgaan of ontrouw van uw partner aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail. We maken een offerte en een plan van aanpak op; 
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd;
 • in gevallen betaalt u een voorschotdeclaratie;
 • het privé detective onderzoek wordt in overleg aangevangen.

Hoe verloopt het onderzoek naar overspel, ontrouw of vreemdgaan?

Een onderzoek naar ontrouw, vreemdgaan of overspel verloopt op de volgende wijze:

 • er wordt door onze privé detectives bewijs van het overspel voor u verzameld;
 • u wordt door een aan speciaal aan u toegewezen privé detective op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • het onderzoek wordt nadat het vreemdgaan is vastgesteld, afgerond;
 • er wordt door de privé detectives een afrondend rapport met bewijsproductie opgemaakt;
 • de rapportage wordt na betaling van het honorarium voor het overspel onderzoek in uw bezit gebracht.

Wanneer start ik een onderzoek naar overspel?

Overspel onderzoek vindt plaats bij constant vreemd gedrag van uw partner

Een overspel onderzoek naar vreemdgaan of ontrouw word gestart als u zelf al enige tijd vermoedens heeft van ontrouw van de partner of als uw partner:

 • de laatste tijd wel erg vaak overwerkt; 
 • de laatste tijd afstandelijk, geïrriteerd, agressief of juist overdreven attent is; 
 • het onderwerp afdoet alsof u gek bent, u gaat vernederen of zelfs gewelddadig wordt;
 • voorheen zijn mobiele telefoon achteloos liet slingeren, maar hem nu angstvallig bij zich houdt;
 • u seksueel afwijst of hij verricht sinds kort juist handelingen die als 'extreem' kunnen worden getypeerd;
 • zijn telefoon niet meer regelmatig opneemt;
 • vaak kritiek op u heeft, wat u ook doet, u kan niets meer goed doen;
 • zijn financiën of administratie afschermt;
 • fris ruikend terug van zijn werk komt, terwijl dat ongewoon is.
Natuurlijk is het niet zo dat iedere man of vrouw op wie een signaal uit bovengenoemd rijtje van toepassing is, vreemgaat, ontrouw is of overspel pleegt. Zeker niet. Maar als één of meerdere signalen hardnekkig blijven terugkeren, dan is een stap naar overzoek misschien toch een idee om aan alle onzekerheid een einde te maken. 

De waarheid is vaak minder erg dan de onzekerheid

overspel-vreemdgaan (2)

Wat is het belang van overspel onderzoek?

Het belang van overspel onderzoek is bewijs verzamelen, waarna u een nieuwe start kunt maken

Een overspel onderzoek is delicaat. Het gaat om verraad. Het is van belang dat het onderzoek professioneel wordt uitgevoerd. Vandaar dat een correcte uitwisseling van informatie voorafgaand aan het onderzoek van groot belang is. Wij zullen trachten bewijs te verzamelen van het overspel, zodat u verder kunt met een nieuw hoofdstuk in uw leven.

Wat kost een overspel onderzoek?

Overspel onderzoek: vaste tarieven sinds 2001

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds 2001 vaste en ongewijzigde tarieven. Duidelijk en transparant. In overleg met de cliënt hanteert Dörr Bedrijfsrecherche een uurtarief per onderzoeker per uur, met een minimum van vijf te declareren uren per onderzoeker per sessie, of wij hanteren een projecthonorarium dat vooraf met u wordt bepaald en waarvan niet meer wordt afgeweken. Een projecthonorarium kan bijvoorbeeld worden toegepast als sprake is van een langdurig privé detective onderzoek. U betaalt dan een vooraf besproken, geheel vaststaand tarief per periode van onderzoek.

Onderzoek naar overspel: alle kosten zijn inclusief - BTW is altijd exclusief 

Reisuren, kilometerkosten en de kosten voor de vervaardiging en ontwikkeling van foto- en of videomateriaal zijn bij overspel onderzoek allemaal inclusief. BTW is daarentegen altijd exclusief.

Hoe lang duurt een overspel onderzoek?

Een overspel onderzoek duurt niet langer dan noodzakelijk

Overspel onderzoek waarbij fysiek bewijs moet worden verzameld kan in een dag worden opgelost, maar alleen als de informatie of vermoedens kloppen. Als dat niet het geval is, zal het onderzoek langer duren. Een overspel onderzoek mag echter niet langer duren dan noodzakelijk. Zo mag iemand in geen geval een jaar lang geobserveerd en achtervolgd worden. Dat wordt gezien als disproportioneel. Een privé detective onderzoek dient in alle gevallen compact te zijn, waarbij de privacyrechten van een onderzochte altijd in het oog gehouden dienen te worden.

Advies & Offerte

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrercherche: hun achtergrond en expertise

De ervaren en gediplomeerde onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn met name afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en over een geldig legitimatiebewijs. Onze onderzoekers hebben bovendien een grondige integriteit-screening doorlopen. De expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche hebben een specialistische opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken. Zij breiden deze vakkennis uit door het volgen van (post-) opleidingen. Dit feit vormt onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Om redenen van tactische en professionele aard streeft Dörr Bedrijfsrecherche in haar onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet van de onderzoekers. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met bedrijfsrecherche onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Geheimhouding en discretie vormen de kernwaarden van de medewerkers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Overspel onderzoek: waar in Nederland?

Overspel onderzoek vindt met name plaats in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en in 't Gooi 

Overspel onderzoek naar vreemdgaan of ontrouw vindt plaats in heel Nederland, met name in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Laren, Den Helder, Roermond, Nieuwegein, Zeist, Katwijk, Veenendaal, Capelle aan den IJssel, Veendam, Assen, Bergen op Zoom, Vlaardingen, Gouda, Hoorn, Spijkenisse, Almelo, Leidschendam, Voorburg, Lelystad, Alphen aan den Rijn, Westland, Schiedam, Roosendaal, Purmerend en Amstelveen.

Ook in Arnhem, Amersfoort, Leiden en Maastricht vindt overspel onderzoek plaats.

Daarnaast verricht Dörr Bedrijfsrecherche overspel onderzoek in de regio’s Alkmaar, Huizen, Brasschaat, Antwerpen, Brussel, Leuven, Baarn, Blaricum, Beverwijk en Haarlem. De meest recente onderzoeken met inzet van privé detectives werden verricht in Delft, Rijswijk, Wateringen, Venlo, Dordrecht, Leiden, Maastricht, Zoetermeer, Den Bosch, Zaanstad, Hoek van Holland, Maassluis, Haarlemmermeer, Arnhem, Amersfoort, Zutphen, Almere, Groningen, Breda, Arnhem, Apeldoorn, Enschede, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven en Wassenaar.

Wilt u een overspel onderzoek starten?

Een overspel onderzoek instellen?

Verdenkt u uw huidige partner van overspel, vreemdgaan of huwelijkse ontrouw? Wellicht kunt u dan overwegen een overspel onderzoek te starten door privé detectives in te huren bij de afdeling privé detective van Dörr Bedrijfsrecherche. Wij staan u graag kosteloos en vrijblijvend met advies te woord.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Privé detective

Privé detectiveEen privé detective inhurenOverspel-vreemdgaanAlimentatie onderzoekPrivé RechercheOnderzoeken in het buitenlandPrivé BeveiligingHandschriftvergelijkingForensische IT

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling