Bel: 085 - 800 9090

Verzekeringsfraude: de jaarlijkse schade is circa miljard euro

Verzekeringsfraude onderzoek

Verzekeringsfraude onderzoek: welke soorten verrichten wij?

Dörr Bedrijfsrecherche onderzoekt twee soorten verzekeringsfraude:

  • letselschade fraude;
  • AOV fraude.

Wij onderzoeken letselschade fraude en AOV-fraude door te observeren en te achtervolgen

Letselschade fraude en AOV fraude onderzoek bestaan uit exclusief door Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche ontwikkelde onderzoekstrajecten. Wij toetsen middels een combinatie van administratief onderzoek en observatie-onderzoek, claims of meldingen op juistheid. In gevallen verrichten we, ter aanvulling, dan wel ter completering, forensisch onderzoek.

Speciaal ontwikkelde onderzoekstrajecten voor verzekeraars

Dörr Bedrijfsrecherche heeft zich daarbij tot doel gesteld om in ieder onderzoek, verzekeringsfraude waar te nemen en vast te leggen met foto- en/of videobewijs. Vervolgens, na analyse en optekening in een juridisch rapport, wordt de fraudeur geconfronteerd met de bevindingen. Daarbij is van belang te weten dat Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche al jaren specifieke ervaring heeft op het gebied van verzekeringsfraude en gezondheidsfraude, met name op het gebied van letselschade fraude en AOV fraude.

 

Hoe onderzoeken wij letselschade fraude en AOV fraude?

Wij onderzoeken letselschade fraude en AOV fraude met observeren, achtervolgen en vastleggen van bewijs

Jaarlijks zijn er plusminus 65.000 aanvragen in relatie tot letselschade. Aangezien niet iedere letselschade-uitkering terecht is, is in gevallen onderzoek wenselijk. Als wij vermoedens van letselschade of AOV fraude onderzoeken, zullen wij proberen met observaties en achtervolgingen een ‘patroon van verzekeringsfraude’ vast te stellen. De strijdige bewegingen van een onderzochte leggen we vast met videobewijs. Als na onderzoek blijkt dat de verzekerde strijdig handelt met het opgegeven letsel, zal dit tot staking van de uitkering of tot terugvordering van de uitkering leiden. De verzekeraar zal in die gevallen veel geld besparen.

Wat zijn de gevolgen voor de fraudeurs?

Fraudeurs krijgen boetes, komen op een zwarte lijst en komen in gevallen voor de rechter

De gevolgen van verzekeringsfraude onderzoek voor fraudeurs zijn niet gering. Ze krijgen een boete, ze worden geroyeerd bij de verzekeraar en hardnekkinge fraudeurs komen op een zwarte lijst. Je kunt je dan nog wel verzekeren, maar er gelden dan "bijzondere voorwaarden". Ze worden dan extra bekeken. In extreme gevallen zal de fraudeur zich voor de rechter moeten verantwoorden. Als de verzekerde bij de aanvraag van een verzekering heeft gefraudeerd, mag de verzekeraar na ontdekking de verzekering direct ontbinden. Als de verzekeraar fraude ontdekt bij of na een schade, hoeft deze de schade niet uit te keren.

Een voorbeeld van verzekeringsfraude onderzoek uit de praktijk:

Een tandarts stelt zijn handen niet te kunnen gebruiken, maar uit onderzoek blijkt dat hij tennist en schildert

Een tandarts stelt zijn handen niet meer te kunnen gebruiken. Hij krijgt een letselschade uitkering die aanzienlijk te noemen is. Na observaties blijkt dat betrokkene de uitkering onterecht ontvangt. Hij tennist, rijdt auto en verricht schilderwerkzaamheden bij familie. De uitkering wordt gestaakt, er wordt terugbetaling gevorderd en de overeenkomst tussen verzekaar en verzekerde wordt beëindigd. De verzekerde komt tevens op de zwarte lijst. 

Wat is verzekeringsfraude eigenlijk?

Er is sprake van verzekeringsfraude als bewust onjuiste informatie wordt verstrekt

Van verzekeringsfraude is sprake wanneer een verzekerde met opzet middels listige kunstgrepen en/of onjuiste informatie de verzekeraar tracht te misleiden. De fraudeur heeft daarbij het doel ten onrechte verzekeringsgeld te ontvangen. Jaarlijks lijden verzekeraars een schade van circa 1 miljard euro door onterecht uitgekeerde vergoedingen. 12% van de Nederlanders erkennen bovendien verzekeringsfraude te plegen of gepleegd te hebben, zo blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

Wanneer start een verzekeraar onderzoek naar vezekeringsfraude?

Een extern verzekeringsfraude onderzoek wordt gestart na intern onderzoek door de verzekeraar

Onderzoek naar letselschade fraude of AOV fraude wordt veelal opgestart als een verzekeraar vermoedens heeft dat een uitkering onterecht is uitgekeerd of dat een uitkering in de toekomst onterecht zal zijn. Als na eigen onderzoek blijkt dat de vermoedens juist zouden kunnen zijn, is het zorgvuldig het onderzoek door een onafhankelijke derde nader te laten onderzoeken. Dan kunt u Dörr Bedrijfsrecherche inschakelen. Wij werken conform de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, wat betekent dat onze onderzoeken zorgvuldig, proportioneel en objectief zijn. Met onze onderzoeksresultaten staat de verzekeraar juridisch sterk. De uitkering zal na het door ons geleverde bewijs gestaakt worden of hoeft niet te worden uitgekeerd.

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

Achtergrond, ervaring & kennis van de onderzoekers

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn veelal afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en een geldig legitimatiebewijs. Onze expert onderzoekers hebben daarnaast een grondige integriteit-screening doorstaan. Onze expert onderzoekers zijn geëquipeerd met opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken en zij breiden hun vakkennis uit door het volgen van (specialistische) opleidingen en het onderhouden van contacten met vakgerichte instanties en kenniscentra. Dit vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en de kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Dörr Bedrijfsrecherche streeft in haar onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet. Dit om redenen van tactische en professionele aard. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met expert onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Discretie en geheimhouding vormen de kernwaarden van de onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). 

Vermoedens van letselschade fraude of AOV fraude? 

Heeft u vermoedens van verzekeringsfraude in de vorm van letselschade fraude of AOV fraude? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op en laat u adviseren over onze werkwijze en tarieven. 

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling