Bel: 085 - 800 9090

Verzekeringsfraude?

Verzekeringsfraude onderzoek

Letselschade en AOV onderzoek

Verzekeringsfraude onderzoek bestaat uit letselschade fraude en AOV fraude onderzoek. De onderzoeken bestaan uit exclusief voor verzekeraars ontwikkelde onderzoekstrajecten. Iedere casus verdient een afzondelijke tactische aanpak. Wij toetsen middels een combinatie van administratief onderzoek en observatie-onderzoek claims of meldingen op juistheid. In gevallen verrichten we, ter aanvulling, dan wel ter completering, forensisch onderzoek. Als wij ten onrechte uitgekeerde claims van letselschade of AOV fraude onderzoeken, trachten wij een ‘strijdig patroon in relatie tot het opgegeven ziektebeeld of letselbeeld' vast te stellen. Als na onderzoek blijkt dat de verzekerde strijdig heeft gehandeld met het opgegeven letsel, zal dit vrijwel in alle gevallen tot staking van de AOV- of letselschade-uitkering en/of tot terugvordering van de AOV- of letselschade-uitkering leiden. 

Ruim 20 jaar onderzoekservaring

Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het onderzoeken van (ten onrechte uitgekeerde) AOV-claims en letselschade claims. In die periode hebben we meerdere gevallen onderzocht en opgelost. Wij verrichten dergelijke onderzoeken met inachtnemening van de GPO (Gedragscode Persoonlijk Onderzoek) en de door onze eigen branche te hanteren Privacy Gedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus. Dat is van belang omdat naast het algemeen belang om de verzekeringsfraude te bestrijden, de rechten van een onderzochte moeten worden gerespecteerd.

Onze onderscheidende kwaliteitsgarantie

Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche B.V. verricht sinds 2001 onderzoeken ten behoeve van derden. Wij zijn erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en goedgekeurd door de Politie. Dit betekent dat onze rapportage de status van 'objectieve getuigenverklaring' heeft, zoals verlangd door de Rechtbank. Wij staan landelijk bekend als de specialist op het gebied van observeren en achtervolgen. Om die reden worden we ook door collega recherchebureaus ingeschakeld. Tevens zijn wij al jaren lid van de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). Al deze feiten tezamen vormen nadrukkelijk onze onderscheidende kwaliteitsgarantie. 

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2022   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling