Bel: 085 - 800 9090

Concurrentiebeding geschonden?

Concurrentiebeding onderzoek

Op welke wijze verzamelen wij bewijs? 

Concurrentiebeding onderzoek of relatiebeding onderzoek bestaat in ieder geval uit het observeren en achtervolgen van een medewerker, een ex-medewerker of een (voormalig) compagnon. In die periode leggen we zijn strijdige bewegingen vast, aangevuld met videobewijs. Als op in ieder geval vier afzonderlijke dagen concurrerende activiteiten worden ontplooid, is onomstotelijk sprake van schending van een (non) concurrentiebeding. De mogelijke periode van zes, acht of in gevallen zelfs tien dagen onderzoek is aan de orde als blijkt dat een onderzochte niet iedere dag concurrerende activiteiten ontplooit. Die dag of dagen dienen we dan 'bewijstechnisch in te halen'. Meer dagen onderzoek naar schendingen van het concurrentiebeding of schending van het relatiebeding komt daarnaast ook voor als een opdrachtgever over (nog) meer bewijs wil beschikken.

Ruim 20 jaar ervaring - Tientallen zaken opgelost

Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het onderzoeken van het schenden van een (non-) concurrentiebeding. Wij hebben tientallen zaken naar het overtreden van een concurrentiebeding en/of relatiebeding onderzocht en opgelost. Om redenen van tactische, professionele en bewijstechnische aard onderzoeken wij met twee onderzoekers in twee afzonderlijke voertuigen. Na iedere onderzoeksessie vindt een evaluatie plaats waarbij we de actuele stand van zaken bespreken. Optioneel laten we (aanvullend) testoffertes opmaken of verrichten wij testaankopen. In gevallen verrichten wij ook aanvullend forensisch IT-onderzoek op een computer, laptop of mobiele telefoon. In uitzonderingsgevallen zetten we trackers in, maar een tracker vervangt nooit de ogen en de handen van de onderzoekers. Een tracker kan namelijk geen foto- of video maken op het moment dat het erom gaat. Een tracker dient dan ook slechts ter ondersteuning en vormt op zichzelf geen volledig bewijs.

Schades door schending concurrentiebeding

Het komt meer dan regelmatig voor dat medewerkers of ex-medewerkers en zelfs ook compagnons of ex-compagnons, strijdig met een mede door hen ondertekend concurrentiebeding of relatiebeding, het voortbestaan van uw onderneming ondermijnen. In alle gevallen kan sprake zijn van financiële schade of imagoschade. De schenders beschikken actief over een klantenlijst of ze hadden/hebben een functie waarbij zij het klantcontact onderhielden/onderhouden. Het overtreden van een concurrentiebeding of relatiebeding kan dan tot onomkeerbare schade leiden.

€ 112.500,- boete voor ex-werknemer

Als na een door ons ingesteld concurrentiebeding onderzoek blijkt dat sprake is van schendingen van het concurrentiebeding of relatiebeding, kunt u direct het boetebeding aanspreken. Het belangrijkste is uiteraard dat het concurrerend handelen kan worden gestaakt, desnoods met oplegging van dwangsommen en/of met het leggen van conservatoir beslag. Heeft u een rechtsbijstandsverzekeraar? Vraag naar de mogelijkheden om door Dörr Bedrijfsrecherche B.V. concurrentiebeding onderzoek te laten verrichten.

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2022   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling