Bel: 085 - 800 9090

Als zeker wilt weten of een medewerker informatie steelt

Bedrijfsspionage onderzoek

Wat houdt bedrijfsspionage onderzoek precies in?

Bedrijfsspionage onderzoek is een deelonderzoek dat kan samengaan met Forensisch IT-onderzoek, het plaatsen van verborgen camera's en het opsporen van verborgen afluisterapparatuur middels TSCM onderzoek (Sweep of sweeps). Met fysieke observaties stellen wij de bewegingen van de vermeende bedrijfsspion vast. Aanvullend kunnen interviews met getuigen of tipgevers plaatsvinden. Dergelijke onderzoeken vergen een grote investering in financiën en tijd, maar met een dergelijk intensief onderzoek kan de onzekerheid definitief worden weggenomen.

Wat als de lijnen zichtbaar zijn gemaakt?

Op enig moment worden de lijnen zichtbaar gemaakt doordat de bedrijfsspion, veelal uw eigen medewerker of ex-medewerker, ons bij de feitelijke opdrachtgever ‘brengt’. Het gaat bij diefstal of lekkage van gevoelige bedrijfsinformatie om concepten, tekeningen, uitvindingen of actuele klantgegevens. Bedrijfsspionage onderzoek raakt twee kanten. Repressief zullen wij trachten de bedrijfsspion te achterhalen en preventief kunnen we bedrijfsspionage in gevallen uitbannen door digitale barrières en fysieke hindernissen op te werpen.

Advies & Offerte

Sweeps -Sweepen - TSCM (Technical Surveillance Counter Measures)

Technical Surveillance Counter Measures, in het Nederlands vertaald Elektronisch Veiligheid Onderzoek, maar in de volksmond ook vaak 'een sweep', 'sweeps' of 'sweepen' genoemd, is van toepassing als u denkt of weet dat u in uw kantooromgeving, in uw organisatie of op uw thuiswerklocatie, door bekende of onbekende derden wordt afgeluisterd of heimelijk wordt gefilmd. Onze specialist heeft opleidingen in Groot-Brittannië en in Zuid-Afrika genoten. Met toepassing van hoogwaardige apparatuur zal de beveiligingsexpert die de titel van zowel Ingenieur, als Particulier Onderzoeker heeft, uw bedrijf, organisatie of bij u thuis onderzoeken op afwijkingen. Daarnaast zullen eventueel andere veiligheidsrisico’s worden onderkend, denk bijvoorbeeld aan verborgen apparatuur in een voertuig, loods of magazijn.

Welke apparatuur wordt gebruikt bij het 'sweepen'?

Tijdens het onderzoek naar verborgen apparatuur wordt gebruikt gemaakt van de volgende onderscheidende high-end apparatuur:

 • Oscor Green, Spectrum Analyzer, Spectrum 10 Mhz-24 Ghz;
 • Hawke Xdi, Non-Linear Junction Detector (NLJD);
 • CPM 700 REI 2-12 Ghz broadband microwave transmitters interceptor;
 • Handheld RF Detector 50 Mhz-6 Ghz;
 • Wireless camera scanner, 1,2/2,4/5,8 GHZ (AV);
 • Cellular GSM detector / directional antenna;
 • Warmtebeeld IR camera;
 • Wireless Protocol Finder;
 • SeeSnake inspection camera’s;
 • Infra Rood Spy Finder personal.

Hoe gaat een 'sweep' (TSCM-onderzoek) in z'n werk?

Sweepen in het passieve gedeelte

Voor alle onderzochte ruimtes geldt een passief en een actief gedeelte. In het passieve gedeelte vind een volledig onderzoek met Oscor Green plaats en wel:                   

 •  met onderzoek naar aanwezige RF (Radio Frequenties) en een analyse daarvan;
 •  met onderzoek naar Current Carriers (Mains/doormeten van de fase netstroom);
 •  met onderzoek naar draadloze camera’s;
 •  met onderzoek naar analoge bugs;
 •  met onderzoek naar IR en VL (Infra Rood en Visible Light);
 •  met onderzoek naar VLF (Verly Low Frequenties);
 •  met een zogeheten Wireless camera (audio/video) scanner.     

Sweepen in het actieve gedeelte

Als sprake is van een actieve gedeelte zullen de volgende deelonderzoeken plaatsvinden:

 • onderzoek me det CPM 700 (RF Probe); 
 • onderzoek met de Non-Lineair Junction Detector (NLJD);
 • onderzoek met een GSM detector (richt-antenne);
 • onderzoek met een Wireless Protocol Finder;
 • onderzoek met de Spy finder personal;
 • onderzoek met een IR warmtebeeld camera;  
 • een volledige physical search.     

De afzonderlijke onderzoeken nader besproken

Onderzoek met de Oscor Green Spectrum Analyzer 24 GHZ

De Oscor Green (OG) kan in ongeveer 1 seconde het volledige spectrum van 10 Mhz tot 24 Ghz scannen en grafisch weergeven. Hierdoor kan live worden meegekeken naar de aanwezige en actieve RF signalen (Radio Freqenties). Met de OG wordt eerst buiten op een risicovrije locatie een scan gemaakt. Vervolgens wordt deze opgeslagen en kan binnen in het onderzoeksgebied als referentiemateriaal worden gebruikt. Vervolgens worden op meerdere plekken in het te onderzoeken gebouw zogeheten 'RF scans' gemaakt. Deze scans kunnen allemaal tegen elkaar worden uitgezet, waardoor zeer snel verschillen in kracht c.q. energie en richting kunnen worden bepaald, en wel van elk signaal afzonderlijk. Bovendien kunnen verschillen per kantoor of werkplek bekeken worden. Met diverse demodulatie-methodes wordt gekeken of de signalen zijn te ontcijferen. Na analyse zal dus meer bekend zijn over het actuele energieniveau, de richting van de zendbron en het soort signaal. Ondertussen wordt live meegekeken naar het volledige spectrum. Hiervoor is de 'waterfall display' een handige tool.

Multi Purpose Probe (MPP)

Met deze probe of antenne zijn meerdere onderzoeken mogelijk. De MPP wordt eerst ingezet om 'de mains' door te meten (Carrier Current: dit is het verschijnsel dat data bijvoorbeeld wordt getransporteerd via de draaggolf van het lichtnetwerk). De Oscor Green meet steeds verschillende mogelijkheden door (hot/neutral, neutral/ground, ground/hot). Eventuele RF signalen over het lichtnet worden inzichtelijk gemaakt en kunnen worden geanalyseerd op eventuele dreiging. Vervolgens kan de MPP worden ingezet om te onderzoeken of IR (Infra Rood licht) en VL (Visible Light) worden gebruikt om data te transporteren. Weer worden eventuele RF signalen inzichtelijk gemaakt en geanalyseerd op dreiging. Tot slot wordt de MPP ingezet om de VLF (Very Low Freqenties) in kaart te brengen en te analyseren. Tezamen met de OG wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van actieve draadloze camera’s. Voor dit onderzoek worden zowel de OG als de AV Scanner gebruikt. Mocht er een indicatie zijn dat er een actieve draadloze camera in de omgeving is, kan met beide apparaten gepeild worden waar het signaal vandaan komt.             

De Non Linear Junction Detector (NLJD)

De NLJD is een detector waarmee de (verborgen) aanwezigheid van elektronica inzichtelijk kan worden gemaakt. De detector gaat af op alle vormen van elektronica of deze nu aan of uit staan (actief/passief). De NLJD lijkt op een bezem, vandaar de veelgebruikte naam 'sweep' of 'sweeps'. Dit apparaat wordt voornamelijk ingezet om bijvoorbeeld wanden, deuren, plafonds en meubelen te scannen op ingebouwde apparatuur. 

Onderzoek met CPM 700 en Handheld RF Detector

Deze 'broadband receivers' geven gerichte indicaties of er actieve zendbronnen in de ruimte aanwezig zijn of in de nabijheid daarvan. In alle betreffende ruimtes is handmatig met bovenstaande apparatuur gezocht naar (verborgen) zendapparatuur. 

Onderzoek met een warmtebeeld camera

De warmtebeeld camera kan gebruikt worden om eventueel verborgen apparatuur en elektronica op te sporen, actieve apparatuur geeft altijd iets van warmte af. De warmtebeeld registreert zeer nauwkeurig verschillen in temperatuur en geeft dit aan door middel van kleuren. Dit onderzoek concentreert zich op de aanwezige stopcontacten, deuren, plafonds, kabelgoten en PIR's.

Onderzoek met de GSM Detector en de Wireless Protocol Finder

De GSM detector geeft aan waarneer er een actieve GSM module op korte afstand aanwezig en actief is. Er zijn twee meetstanden instelbaar: straal van ongeveer 5 meter en straal van ongeveer 15 meter. Bovendien kan met de richtantenne en de sterkte indicatoren richting worden bepaald vanwaar de actieve gsm signalen komen. Met de Wireless Protocol Finder worden de activiteiten en de signaalsterkte van elke afzonderlijke GSM band (G1,G2,G3,G4) en bluetooth en WiFi band zichtbaar gemaakt.

Onderzoek met de SpyFinder

Met de Personal SpyFinder kunnen verborgen camera lenzen worden opgespoord (deze kunnen enkele millimeters klein zijn). Dit onderzoek richt zich voornamelijk op bijvoorbeeld luchtventilatie, PIR’s, speakers en rookmelders.

Onderzoek met de AV Scanner

Deze AudioVideo scanner logt in op eventueel aanwezige AV zenders, de scanner doorloopt continu een zelfde schema. Er wordt met dit onderzoek dus aangetoond of er een analoge draadloze camera (met of zonder geluid) aanwezig is. Normale procedure is om de scanner vanaf het begin tot het eind van het onderzoek ingeschakeld te hebben.

Physical Search

In de door een cliënt aangegeven ruimten wordt nauwkeurig fysiek onderzoek verricht. Bovendien wordt alle inventaris, zoals tafels, stoelen, kasten en lampen onderzocht. In alle ruimten worden ook de systeemplafonds en de aanwezige kabelgoten opengemaakt voor inspectie.

Meer informatie over bedrijfsspionage onderzoek? 

Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst met een kosteloos en geheel vrijblijvend advies.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Beveiliging

BeveiligingPersoonsbeveiligingHotelbeveiligingMaritieme beveiliging(Lucht)havenbeveiligingCamerabeveiligingBedrijfsspionage onderzoek ArtiestenbeveiligingIT-beveiliging

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling