Bel: 085 - 800 9090

Het beste middel tegen laster is de objectieve waarheid

Handschriftvergelijking - Handschriftanalyse

Wat is het verschil tussen een handschriftvergelijking en een handschriftanalyse?

Heeft u een anonieme, handgeschreven brief ontvangen met bedreigende of chanterende tekst?

Handschriftvergelijking, ook wel vaak ten onrechte handschriftanalyse genoemd, kan van toepassing zijn als u anonieme brieven ontvangt bij bedreiging, chantage, afpersing, stalking, smaad, belediging of laster. Ook als een medewerker van een financiële instelling stortingsformulieren valselijk heeft ondertekend, kunnen wij u van dienst zijn. Wij verrichten sinds 2001 forensisch schriftkundig onderzoek (FSO) met toepassing van forensische handschriftexpertise. Een handschriftanalyse overigens, wordt door ons niet aangeboden. Een handschriftanalyse is namelijk bedoeld om aan de hand van een handschrift karaktereigenschappen of profiel van een vervaardiger te ventileren. Wij achten dergelijke profielschetsen niet wetenschappelijk.

De anonieme brief wordt vergeleken met een handschrift van onbetwiste herkomst

Handschriftvergelijking betreft dus een zogeheten forensisch onderzoek. In een forensisch onderzoek zoals door ons ingesteld, worden handgeschreven documenten van onbetwiste herkomst vergeleken met het anoniem verzonden handschriftmateriaal. De handschriftexpert die de handschriftvergelijking verricht, is een internationaal vermaard schriftexpert. De conclusie van de schriftexpert geldt als ‘getuigendeskundige-verklaring' voor de Rechtbank. Onze cliënten zijn advocaten, hogescholen en Universiteiten, verzekeraars, financiële instellingen en particulieren.

Advies & Offerte

Op welke wijze wordt een conclusie gerapporteerd?

Er zijn twee manieren van verslaglegging mogelijk, een eenvoudig verslag of een uitgebreid rapport

De conclusies van de schriftexpert hebben rechtswaarde en gelden als 'objectief'. Er zijn twee soorten verslaglegging van een onderzoek mogelijk. Een eenvoudige verslaglegging of een uitgebreide rapportage. In de regel is het zo dat er sprake is van een eenvoudige verslaglegging als het niet tot een match is gekomen. Het is dan te kostbaar om dat uitgebreid op te tekenen. 

Als na onderzoek een match kan worden geventileerd, zal standaard een uitgebreide rapportage worden opgemaakt. Dit gezien de eventuele rechtsgevolgen die een conclusie annex rapportage tot gevolg heeft. Er staat namelijk veel op het spel: een baan, een relatie of zelfs strafvervolging. Om die reden wordt een individu bij een positieve conclusie dan ook middels een interview geconfronteerd. Een dergelijke confrontatie is niet alleen zorgvuldig. Ook beschikken we over de bekentenis en motief van de vervaardiger, waarna direct maatregelen, arbeidsrechtelijk of strafrechtelijk, kunnen worden getroffen. Vraag ons naar de mogelijkheden en laat u adviseren welke strategie en werkwijze op uw specifieke casus van toespassing zouden kunnen zijn.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een klassiek voorbeeld. Een man en een vrouw zijn gescheiden. De vrouw wil een eigen huis kopen maar komt erachter dat leningen waar ze niets van weet op haar naam zijn afgesloten. Ze krijgt daardoor geen hypotheek. De vrouw beweert dat haar ex-man de schuldige is. Een handschriftexpert kan nu handschriftonderzoek verrichten door handtekeningen met elkaar te vergelijken. De uitslag kan juridisch en financieel van groot belang zijn.

Docent ontslagen na examenfraude 

Hoe vang ik een handschriftvergelijking aan?

U kunt een handschriftvergelijking of handschriftvergelijkingen aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, we maken aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd;
 • u levert de te onderzoeken stukken aan, waarna het forensisch schrifkundig onderzoek direct zal aanvangen.
Op voorhand maken wij u erop attent dat een schriftexpert niet in vijf minuten kan zien wie de vervaardiger van een anonieme brief is. Sterker nog: een onderzoek is uiterst gecompliceerd.  Gezien de rechtsgevolgen dient een conclusie goed onderbouwd te zijn en de conclusie mag niet aan twijfel onderhevig zijn. Dat is urenwerk dat bij herhaling wordt getoetst. Dat dient dan ook als zodanig gehonoreerd te worden. 

Hoe verloopt een handschriftvergelijking?

Een handschriftvergelijking of meerdere handschriftvergelijkingen verlopen op de volgende wijze:

 • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • na afloop van het onderzoek vindt (bij een match) een confrontatie-interview met de onderzochte plaats;
 • u kunt vervolgens arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen nemen;
 • er wordt door de onderzoekers een afgerond rapport met bewijsproductie in uw bezit gebracht;
 • in gevallen verzorgen wij de aangifte bij de Politie, bijvoorbeeld bij stalking, bedreiging, afpersing of fraude.

Wat kost een handschriftvergelijking?

Wij declareren een honorarium per vergelijking c.q. per onderzocht handschrift

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds het ontstaan in 2001 een projecthonorarium voor handschriftvergelijking. Het honorarium wordt voorafgaand aan het onderzoek bepaald en daar wordt niet meer van afgeweken. Wij hanteren een honorarium dat geldt voor één vergelijking. Als u bijvoorbeeld een anonieme brief met onwelvoeglijke, bedreigende of chanterende tekst heeft ontvangen en we vergelijken die brief met een enkele mogelijke vervaardiger, dan declareren wij uiteraard voor een enkel onderzoek. Een enkel onderzoek neemt maximaal circa vijf werkdagen in beslag, complicaties uitgezonderd.

Als er echter meerdere mogelijke vervaardigers zijn, bijvoorbeeld vier, dan geldt het honorarium maal vier. Het honorarium is altijd inclusief:

 • een onderzoek, uitgvoerd door een internationaal vermaard schiftgeleerde;
 • een confronterend gesprek met de pleger (indien van toepassing);
 • reisuren, kilometerkosten en materiaalkosten;
 • een vooraf besproken eenvoudige verslaglegging of een uitgebreid rapport dat toelaatbaar is voor de Rechtbank.
Advies & Offerte

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrercherche: hun achtergrond en expertise

De ervaren en gediplomeerde onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn met name afkomstig van Politie en Douane. De onderzoekers beschikken niet alleen over de vereiste diploma's, maar ze beschikken tevens over een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben bovendien een grondige integriteit-screening doorlopen. De expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche hebben een specialistische opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken. Zij breiden deze vakkennis uit door het volgen van (post-) opleidingen. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie. De schriftexpert is internationaal vermaard en zijn conclusie geldt als zogeheten 'getuige-deskundigeverklaring' voor de Rechtbank of Politie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche (algemeen)

Om redenen van tactische en professionele aard streven wij in de afzonderlijke onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet van onderzoekers. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met bedrijfsrecherche onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Geheimhouding en discretie vormen de kernwaarden van de medewerkers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Meer weten over een handschriftvergelijking?

Handschriftvergelijking gewenst? Neem vrijblijvend contact op

Heeft u een anonieme brief of brieven met lasterlijke of smadelijke tekst ontvangen? Wordt u bedreigd, afgeperst of gestalkt en denkt u te weten wie het is en beschikt u over representatief vergelijkingsmateriaal? Heeft een medewerker een stortingsformulier valselijk opgemaakt en ondertekend? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op en laat u adviseren. Wij zijn u graag van dienst.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Privé detective

Privé detectiveEen privé detective inhurenOverspel-vreemdgaanAlimentatie onderzoekPrivé RechercheOnderzoeken in het buitenlandPrivé BeveiligingHandschriftvergelijkingForensische IT

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling