Bel: 085 - 800 9090

Persoonsbeveiliging door ervaren en getrainde experts

Persoonsbeveiliging 

Persoonsbeveiliging: hoe werkt het?

Hoe werkt persoonsbeveiliging?

Het uitgangspunt bij persoonsbeveiliging is te allen tijde de veiligheid van u en uw gezin. Het spreekt voor zich dat onze expert-beveiligers zich daarbij naar uw wensen schikken, zodat uw leefomgeving zo min mogelijk wordt belast. Flexibiliteit en improvisatievermogen zijn hierbij de kernwaarden. De beveiligers van Dörr Bedrijfsrecherche weten door opleiding en ervaring bovendien hoe ze in ad hoc situaties moeten handelen. Hun kennis is breed omdat deze niet alleen gestoeld is op trainingen op het gebied van beveiliging, maar ook op het gebied van bedrijfsrecherche. Ze zijn allround en kunnen uw veiligheid dus goed zekeren.

Hoe komen opdrachten voor het waarborgen van uw persoonlijke veiligheid tot stand?

Onze clientèle benadert ons veelal als er risico dreigt en een analyse van deze dreiging gewenst is. In andere gevallen is er geen direct gevaar maar wil de cliënt voorzorgsmaatregelen treffen. In de regel stellen we samen met de cliënt een periode vast waarin we nagaan of een samenwerking voor beide partijen haalbaar en wenselijk is. Daarna kunnen wij op contractbasis met de werkzaamheden starten. Normaliter spreken we een periode van een jaar of langer af.

Advies & Offerte

Welke fases hebben de totstandkoming van persoonsbeveiliging? 

U kunt een persoonsbeveiliging aanvangen op de volgende wijze:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail maken wij een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • er zal een tactische en technische pré-observatie in uw woonomgeving plaatsvinden;
 • u maakt kennis met onze expert-beveiligers, waarbij wederzijds de verwachtingen transparant worden uitgesproken;
 • de opdracht voor een testperiode wordt na wederzijds goedvinden bevestigd;
 • de persoonsbeveiliging voor een eerste testperiode wordt in overleg aangevangen;
 • in de testperiode wordt de samenwerking zowel beveiligingstechnisch als sociaal/inhoudelijk getoetst;
 • er vindt na wederzijdse positieve ervaringen een hernieuwde contractbespreking voor een langere periode plaats;
 • een nieuwe fase van de samenwerking gaat in.

Persoonsbeveiliging op vooraanstaande, discrete wijze

Persoonsbeveiliging door Dörr Bedrijfsrecherche geschiedt sinds 2001 op vooraanstaande, maar op het gelijke moment uiterst discrete wijze. Middels het toepassen van strategische beveiliging en daaraan gelieerde protocollen, zullen de expert-beveiligers van Dörr Bedrijfsrecherche die beschikken over jarenlange ervaring, uw persoonlijke veiligheid en dat van uw gezin waarborgen, dan wel zekeren.

De expert-beveiligers van Dörr Bedrijfsrecherche: geschoold, ervaren en getraind

Dörr Bedrijfsrecherche onderscheidt zich door uitsluitend geschoolde, ervaren en getrainde professionals uit specialistische onderdelen van diverse opsporingsinstanties of krijgsmacht bij u te plaatsen. Dat gegeven vormt nadrukkelijk onze onderscheidende kwaliteitsgarantie. Daar staan we voor en dat betekent ook dat u veel van ons mag verwachten.  

Advies & Offerte

De inzet van hoeveel persoonsbeveiligers zijn op mij van toepassing?

Twee persoonsbeveiligers op ieder moment van de dag is standaard

Per opdracht wordt bepaald hoeveel persoonsbeveiligers zullen worden ingezet. Twee persoonsbeveiligers op ieder moment van de dag is standaard. Meer beveiligers zijn wenselijk of noodzakelijk als sprake is van bijzondere omstandigheden of bij ontplooiing van activiteiten van bijzondere aard, in het buitenland bijvoorbeeld. Tevens hangt het van de te beveiligen persoon en/of zijn gezin af welke middelen en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid zo goed mogelijk te garanderen.

Welke maatregelen worden constant bij 24/7 persoonsbeveiliging genomen?

Denkt u bij de te nemen (voorzorgs)maatregelen onder meer aan:

 • het (vooraf) controleren van routes middels testritten;
 • het (vooraf) conrtroleren van locaties middels pré-observaties;
 • het controleren van uitgaansgelegenheden en overnachtingsadressen;
 • andere, op uw specifieke situatie afgestemde tactische en technische werkzaamheden.  

Persoonsbeveiliging: hoe zit het met mijn privacy?

Wij beveiligen veelal heimelijk, zodat uw privacy gewaarborgd blijft

Persoonsbeveiliging betreft een innige samenwerking en is daarmee gevoelig voor inbreuk in de persoonlijke levenssfeer van u en die van uw gezin. Wij weten dat en zullen dan ook op gepaste afstand blijven als het kan, maar we staan er wel als het moet. Een balans vinden tussen scherpe beveiliging en privacy vormt een constant proces waar beide partijen open en transparant hun weg in moeten zien te vinden. Klikt het niet tussen u en één van onze expert-beveiligers, dan krijgt u een andere expert-beveiliger toegewezen. Het is geen enkel probleem in zo'n situatie in te spelen op uw behoefte. Het gaat immers om uw persoonlijke beleving en het gevoel van veiligheid en zekerheid.

Meer informatie over persoonsbeveiliging? 

Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst met een kosteloos en geheel vrijblijvend advies.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Beveiliging

BeveiligingPersoonsbeveiligingHotelbeveiligingMaritieme beveiliging(Lucht)havenbeveiligingCamerabeveiligingBedrijfsspionage onderzoek ArtiestenbeveiligingIT-beveiliging

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling