Bel: 085 - 800 9090

Persoonsbeveiliging gewenst?

Persoonsbeveiliging 

Onze expert beveiligers - Getraind en ervaren

De expert persoonsbeveiligers van Dörr Bedrijfsrecherche B.V. onderscheiden zich doordat ze geschoolde, ervaren en getrainde professionals uit specialistische onderdelen van diverse opsporingsinstanties of krijgsmacht zijn. Dat gegeven vormt nadrukkelijk onze onderscheidende kwaliteitsgarantie. Daar staan we voor en dat betekent ook dat u veel van ons mag verwachten. Het uitgangspunt bij persoonsbeveiliging is te allen tijde de veiligheid van u en uw gezin. Het spreekt voor zich dat onze expert-beveiligers zich daarbij naar uw wensen schikken, zodat uw leefomgeving zo min mogelijk wordt belast. Flexibiliteit en improvisatievermogen zijn hierbij de kernwaarden.  

Persoonsbeveiliging: Scherp en discreet

De beveiligers van Dörr Bedrijfsrecherche B..V. weten door opleiding en ervaring bovendien hoe ze in ad hoc situaties moeten handelen. Hun kennis is breed omdat deze niet alleen gestoeld is op trainingen op het gebied van beveiliging, maar ook op het gebied van sociale omgangsvormen en discretie. Onze clientèle benadert ons veelal als er risico dreigt en een analyse van deze dreiging gewenst is. In andere gevallen is er geen sprake van direct gevaar, maar wil de cliënt uistluitend voorzorgsmaatregelen treffen. Denkt u bij de te nemen (voorzorgs)maatregelen onder meer aan:

  • het (vooraf) controleren van routes middels testritten;
  • het (vooraf) controleren van locaties middels pré-observaties;
  • het controleren van uitgaansgelegenheden en overnachtingsadressen;
  • andere, op uw specifieke situatie afgestemde tactische en technische werkzaamheden.  
Middels het toepassen van strategische beveiliging en daaraan gelieerde protocollen, zullen de expert-beveiligers die beschikken over jarenlange ervaring, uw persoonlijke veiligheid en dat van uw gezin waarborgen, dan wel zekeren. In de regel stellen we samen met de cliënt een periode vast waarin we nagaan of een samenwerking voor beide partijen haalbaar en wenselijk is. Daarna kunnen wij op contractbasis met de werkzaamheden starten.

Persoonsbeveiliging: innige samenwerking

Persoonsbeveiliging betreft een innige samenwerking en is daarmee gevoelig voor inbreuk in de persoonlijke levenssfeer van u en die van uw gezin. Wij weten dat en zullen dan ook op gepaste afstand blijven als het kan, maar we staan er wel als het moet. Een balans vinden tussen scherpe beveiliging en privacy vormt een constant proces waar beide partijen open en transparant hun weg in moeten zien te vinden. Klikt het niet tussen u en één van onze expert-beveiligers, dan krijgt u een andere expert-beveiliger toegewezen. Het is geen enkel probleem in zo'n situatie in te spelen op uw behoefte. Het gaat immers om uw persoonlijke beleving en het gevoel van veiligheid en zekerheid.

Per opdracht wordt bepaald hoeveel persoonsbeveiligers zullen worden ingezet. Twee persoonsbeveiligers op ieder moment van de dag is standaard. Meer beveiligers zijn wenselijk of noodzakelijk als sprake is van bijzondere omstandigheden of bij ontplooiing van activiteiten van bijzondere aard, in het buitenland bijvoorbeeld. Tevens hangt het van de te beveiligen persoon en/of zijn gezin af welke middelen en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid zo goed mogelijk te garanderen.

 

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Beveiliging

BeveiligingPersoonsbeveiligingHotelbeveiligingMaritieme beveiliging(Lucht)havenbeveiligingCamerabeveiligingBedrijfsspionage onderzoek ArtiestenbeveiligingIT-beveiliging

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2024   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling