Bel: 085 - 800 9090

Vermoedens en de waarheid zijn meestal elkaars schaduw

Privé detective

Wanneer start ik een privé detective onderzoek?

Privé detective onderzoek vindt plaats bij vreemd gedrag van een partner of ex-partner

Een privé detective verricht onderzoek als u vermoedens heeft:

 • dat uw partner, vriend, vriendin, echtgenoot of echtgenote overspel pleegt tijdens de relatie;
 • dat uw echtgenoot of echtgenote ontrouw is tijdens het huwelijk;
 • dat uw partner, vriend, vriendin, echtgenoot of echtgenote, vreemdgaat met een ander;
 • dat uw ex-partner samenwoont met een nieuwe partner, op grond waarvan u onterecht alimentatie betaalt;
 • wanneer u zich thuis, op uw werk of op straat niet meer veilig voelt, na stalking of afpersing.

Privé detective onderzoek bewijst wat u al die tijd al wist of voelde

Privé detective onderzoek zal in de meeste gevallen bewijzen wat u eigenlijk al voelde of wist, maar waar u nooit bewijs voor kon vinden. Privé detective onderzoek kan dan een oplossing zijn. Het is een grote stap om een privé detective onderzoek te laten verrichten. Aan de andere kant zal een privé detective onderzoek waardevol kunnen zijn voor uw toekomst. Met een investering in een privé detective onderzoek, ook wel particulier onderzoek genoemd, verzekert u zich van de objectieve waarheid.

Advies & Offerte

Hoe start ik een onderzoek met privé detectives?

U kunt een privé detective onderzoek aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, wij maken vervolgens een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd;
 • in gevallen betaalt u een voorschotdeclaratie;
 • het privé detective onderzoek wordt in overleg gestart.

Hoe verloopt een onderzoek met privé detectives?

Een privé detective onderzoek verloopt op de volgende wijze:

 • er wordt door onze privé detectives bewijs voor u verzameld;
 • u wordt door een aan speciaal aan u toegewezen privé detective op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • het onderzoek wordt afgerond;
 • er wordt door de privé detectives een afrondend rapport met bewijsproductie opgemaakt;
 • de rapportage wordt, nadat u de betaling van het honorarium heeft voldaan, in uw bezit gebracht.

Ik heb vermoedens of ik krijg signalen, wat nu?

Een onderzoek wordt gestart bij vermoedens, bij signalen, of na informatie van derden

Privé detective onderzoek is in ieder geval wenselijk als u merkt dat u niet langer meer kunt slapen, onrustig of prikkelbaar bent. Als u niet meer kunt werken of als u letterlijk ziek wordt van uw gedachten of vermoedens, dan is het zaak een privé detective onderzoek aan te vangen. Privé detective onderzoeken worden ook gestart als u iets heeft ontdekt wat nader uitgezocht moet worden om onomstotelijk te bewijzen wat u heeft ontdekt.

U kunt privé detectives inhuren als u uw partner verdenkt van ontrouw, vreemdgaan of overspel

Wordt u al jaren vernederd door uw partner doordat hij zegt dat u gek bent?  Heeft u vermoedens van huwelijkse ontrouw, overspel of van vreemdgaan door uw partner, vriend, vriendin of echtegenoot? Reageert uw partner agressief als u het onderwerp van overspel, vreemdgaan of ontrouw bespreekbaar probeert te maken? Wordt hij zelfs gewelddadig? Privé detective onderzoek biedt dan de uitkomst. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op en laat u kosteloos adviseren.

Privé detective onderzoek zorgt voor duidelijkheid

Privé Detective

Waaruit bestaat privé detective onderzoek?

Privé detective onderzoek bestaat uit het observeren en achtervolgen van uw partner of echtgenoot

Een privé detective zal met privé detective onderzoek uw partner, echtgenoot of echtgenote observeren en achtervolgen. De partner zegt bijvoorbeeld op dinsdagavond te gaan sporten. Als de cliënt echter de sporttas van de partner na het sporten bekijkt, blijken de sportkleding en de handdoek nog droog te zijn. Op het gelijke moment ruikt de vrouw vrouwenparfum bij de man of heeft hij lippenstift op zijn overhemd. Dan is het mogeliijk dat de kwestie met observeren en achtervolgen snel is opgelost. 

Onderzoek naar verwaarlozing, mishandeling of misbruik van uw kind

Ook als sprake is van verwaarlozing, mishandeling of misbruik door uw ex-partner jegens uw minderjarige kind of kinderen, kan privé detective onderzoek wenselijk zijn. Daartoe hebben wij uitgebreide informatie nodig van een te onderzoeken persoon en is het goed om voorafgaand aan het onderzoek een intake gesprek te hebben. In dat gesprek worden alle belangrijke details over uw partner met ons gedeeld, zodat we op professionele wijze het privé detective onderzoek met ervaren detectives kunnen aanvangen.

Advies & Offerte

Wat is het belang van privé detective onderzoek?

Het belang van onderzoek naar uw partner is bewijs verzamelen, zodat u een nieuw start kunt maken

Privé detective onderzoek is vaak delicaat van aard, want het gaat over verraad, misschien door degene waar u het meest van houdt. En het gaat, niet in de laatste plaats, over uw toekomst. En dat van uw kinderen. Het is dan ook van belang dat het onderzoek op een zorgvuldige manier wordt aangevangen. Vandaar dat een correcte uitwisseling van informatie voorafgaand aan het onderzoek, van groot belang is. Voor zowel het resultaat van het onderzoek als voor uw toekomst na het onderzoek. Wij zullen trachten uw toekomst en eventueel dat van uw kinderen met gedegen onderzoek te zekeren, zodat u een nieuwe start kunt maken. Zeker als blijkt dat een relatie met uw partner niet langer wenselijk of mogelijk is.

Een intakegesprek is van belang om goed voorbereid te zijn op het vervolg na het onderzoek

In een intakegesprek worden details over de te onderzoeken persoon uitgewisseld en er worden budgettaire gemaakt. Tevens wordt u ingelicht over de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en wordt besproken wanneer het onderzoek wordt aangevangen. Vervolgens ontvangt u van ons een schriftelijke opdrachtbevestiging, waarna we het onderzoek kunnen aanvangen. Sommige cliënten kennen het patroon van hun partner. Dat maakt het onderzoek compact en kostentechnisch beheersbaar. Van belang is wel dat wij geen invloed op de bewegingen van een onderzochte kunnen uitoefenen.

Wat kost een privé detective onderzoek?

Privé detective onderzoek: heldere tarieven

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds 2001 vaste en ongewijzigde tarieven. Duidelijk en transparant. In overleg met de cliënt hanteert Dörr Bedrijfsrecherche een uurtarief per onderzoeker per uur, met een minimum van vijf te declareren uren per onderzoeker per sessie, of wij hanteren een projecthonorarium dat vooraf met u wordt bepaald en waarvan niet meer wordt afgeweken. Een projecthonorarium kan bijvoorbeeld worden toegepast als sprake is van een langdurig privé detective onderzoek. U betaalt dan een vooraf besproken, geheel vaststaand tarief. Zo weet u vooraf hoeveel u moet investeren in de oplossing en wat u van ons kunt en mag verlangen.

Een privé detective onderzoek: alle onderzoekskosten zijn inclusief - BTW is altijd exclusief 

Reisuren, kilometerkosten en de kosten voor de vervaardiging en ontwikkeling van foto- en of videomateriaal zijn allemaal inclusief. BTW is daarentegen altijd exclusief.

Hoe lang duurt een privé detective onderzoek?

Privé detective onderzoek duurt niet langer dan noodzakelijk

Een onderzoek waar fysiek bewijs moet worden verzameld kan in een dag worden opgelost, maar alleen als de informatie of vermoedens kloppen. Als dat namelijk niet het geval blijkt te zijn, kan het onderzoek uiteraard langer duren. Een onderzoek mag echter niet langer duren dan noodzakelijk. Zo mag niemand in geen geval bijvoorbeeld een jaar lang achtervolgd worden. Dat wordt gezien als disproportioneel. Een privé detective onderzoek dient dan ook in alle gevallen compact van aard te zijn, waarbij de rechten van een onderzochte altijd in het oog gehouden dienen te worden.

Privé recherche heeft een strafrechtelijke component

Privé recherche heeft een strarechtelijke toon, dit in tegenstelling tot privé detecetive onderzoek. Privé recherche herbergt vaak een strarechtelijke component. Privé recherche is bijvoorbeeld aan de orde als u een anonieme dreigbrief heeft ontvangen. Wij zullen dan onderzoeken van wie die anonieme dreigbrief afkomstig is. Wij doen dit aan de hand van (dna-)sporenonderzoek, handschriftvergelijkingen of met interviews. U kunt ook denken aan kwesties waarbij uw persoonlijke veiligheid in het geding is. Afpersing of stalking zijn voorbeelden waarbij privé recherche tot een oplossing kan leiden.

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrercherche: hun achtergrond en expertise

De ervaren en gediplomeerde onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn met name afkomstig van Politie of Douane. Onze onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben bovendien een grondige integriteit-screening doorlopen. De expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche hebben een specialistische opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken. Zij breiden deze vakkennis uit door het volgen van (post-) opleidingen. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Om redenen van tactische en professionele aard Dörr Bedrijfsrecherche streeft in haar onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet van de onderzoekers. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met bedrijfsrecherche onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Geheimhouding en discretie vormen de kernwaarden van de medewerkers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Waar vindt privé detective onderzoek plaats?

Privé detective onderzoek vindt plaats in heel Nederland

Een privé detective onderzoek kan in heel Nederland plaatsvinden, maar in de praktijk onderzoeken wij een partner inzake vreemdgaan, overspel, huwelijkse ontrouw of inzake een alimentatie onderzoek naar het samenwonen van een ex-partner na echtscheiding, veelal in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Almere, Haarlem, Den Haag, Wassenaar, Tilburg, Blaricum, Laren, Hilversum, Huizen en in 't Gooi algemeen en in Den Bosch, Maastricht en Utrecht.

Wij verrichten ook onderzoek naar Nederlanders in het buitenland

Wij verrichten daarnaast privé detective onderzoek in het buitenland waar veel Nederlanders wonen of voor zaken verblijven. Denk aan privé detective onderzoek in Brasschaat, Leuven, Brugge, Antwerpen, Brussel in België, maar ook in Milaan, Rome, en Napels in Italië, in Marrakech en Casablanca, en Tanger in Marokko. Privé detective onderzoek vindt ook plaats in Spanje, veelal in expat-locaties of waar gepensioneerden wonen: Barcelona, Madrid, Valencia, Malaga en Marbella en omgeving. Ook in landen als Turkije, Dubai, Frankrijk, Duitsland en op de Nederlandse Antillen (Curaçao) en Aruba vindt privé detective onderzoek plaats.

Een privé detective inhuren voor het observeren van (partners van) expats of zakenmensen

Een privé detective inhuren gebeurt veel door nationale en internationale expats of zakenmensen. Het betreft privé detective onderzoek naar expats of zakenmensen, of we verrichten juist onderzoek naar de partners van expats of zakenmensen op het moment dat zij in het buitenland of juist in Nederland op zakenreis zijn. Met privé detective onderzoek ervaring sinds 2001 behoren wij tot meest ervaren en gerenommeerde privé detectives van Nederland met ervaring inhet buitenland. Een belangrijke overweging als een privé detective inhuren tot uw overwegingen behoort.

Wilt u een privé detective onderzoek starten?

Een privé detective onderzoek instellen?

Heeft u vermoedens dat uw ex-partner samenwoont met een nieuw partner na de echtscheiding? Verdenkt u uw huidige partner of echtgenoot van overspel, vreemdgaan of huwelijkse ontrouw? Wellicht kunt u dan overwegen een privé detective onderzoek te starten door een privé detective in te huren bij de afdeling privé detective van Dörr Bedrijfsrecherche. Wij staan u graag met advies kosteloos en vrijblijvend te woord.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

BedrijfsrecherchePrivé detectiveBeveiligingBlog

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling