Recherchebureau

Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche is een particulier onderzoeksbureau dat particuliere recherche onderzoek verricht. De term recherche is overigens niet te verwarren met de recherche van Politie. Er zijn een aantal goede recherchebureaus in Nederland. Daar behoren wij zeker toe, daar doen we niet bescheiden over. Dat heeft de ervaring in de afgelopen 14 jaar ons wel geleerd. Dit zijn onze erkenningen en goedkeuringen die voor u van belang kunnen zijn bij de afweging om tot een verantwoorde keuze te komen:

 • Dörr Bedrijfsrecherche is sinds 2001 als Particulier Onderzoeksbureau toegelaten door het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
 • Dörr Bedrijfsrecherche is sinds 2001 als Particulier Beveiligingsbureau toegelaten door het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
 • Dörr Bedrijfsrecherche wordt sinds 2001 gelegitimeerd door de Politie Rotterdam-Rijnmond, Afd. Bijzondere Wetten.
 • Dörr Bedrijfsrecherche is sinds 2001 aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens;
 • Dörr Bedrijfsrecherche verricht sinds 2003 Persoonlijk Onderzoek conform de GPO van het Verbond van Verzekeraars;
 • Dörr Bedrijfsrecherche is sinds 2001 ingeschreven bij de KvK onder nr: 24/324206.

Recherchebureau: tips om een juiste keuze te maken

Het is van groot belang dat u zich goed laat informeren alvorens met een recherchebureau van uw keuze in zee te gaan. Hieronder een aantal belangrijke vraagstellingen:

 • Is het bureau erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie? Dat is van belang, omdat anders geen sprake kan zijn van rechtmatig verkregen bewijs;
 • Heeft een bureau uitsluitend een 06-nummer op de website staan?  Een professioneel recherchebureau beschikt in ieder geval over een vaste telefoonlijn;
 • Heeft een bureau geen kantooradres op de website staan en dringt men er op aan om alleen in een restaurant of hotel af te spreken? Dat is niet erg professioneel;
 • Spreek bij het bureau van uw keuze op kantoor af. Dit geeft u een indruk over de wijze van aanpak van een onderzoek. Is het een rommel op dat kantoor? Niet schoon? Is het een chaos? Slingeren dossiers in de rondte? Commentaar overbodig;
 • Laat u tevens, als u op het kantoor van een Recherchebureau afspreekt, goed informeren over de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).