Alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding

Alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding wordt verricht door de afdeling Privé Detective van recherche- en detectivebureau Dörr Bedrijfsrecherche. Wij kunnen voor u een zogeheten ‘alimentatie-onderzoek’ aanvangen jegens de door u aan te dragen ex-partner. Dit in verband met het ernstige vermoeden dat uw ex-partner ‘samenleeft met een nieuwe partner als waren zij gehuwd’, zoals vervat in art. 1:160 BW. Op deze grond rust mogelijk ten onrechte een alimentatieplicht op u. Alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding van uw ex-partner door Dörr Bedrijfsrecherche leidt veelal tot staking van de alimentatieplicht. Als door alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding kan worden bewezen namelijk, kan de rechter de verplichting tot betaling van alimentatie volledig opheffen. Alimentatie-onderzoek kan dan tot besparing van tienduizenden euro’s tot wel honderdduizenden euro’s leiden. Bovendien zijn de de kosten van een door Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche ingesteld onderzoek naar samenwonen, op uw ex-partner te verhalen.

Alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding van ex-partner

In een ‘alimentatie onderzoek samenwoning na echtscheiding’ zoals door Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche ingesteld, worden over een periode van in ieder geval twaalf weken, steekproefsgewijs, de bewegingen van de wederpartij en haar nieuwe partner vastgesteld. Deze periode is noodzakelijk om een ‘patroon van samen leven’ te onderkennen, zoals verlangd door de Rechtbank. Zij hierbij nog opgemerkt dat het veelal niet eens tot een rechtszaak komt doordat de bewijskracht veelal aanleiding geeft tot middellijke oplossingen. En wist u dat de ex-partner ook nog kan worden veroordeeld tot terugbetaling van teveel betaalde alimentatie na een onderzoek van Dörr Bedrijfsrecherche? Dat komt door de bewijskracht van een rapport van Dörr Bedrijfsrecherche.

Welk bewijs wordt vastgesteld?

De criteria om aan te tonen dat iemand ‘samen woont als waren zij gehuwd’ zijn nauw weergegeven en de ervaring van Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche kan daarbij van doorslaggevende aard zijn.Allereerst dient uw ex met de nieuwe partner fysiek samen te wonen. Tevens dienen de samenwonenden een ‘gemeenschappelijke huishouding’ te voeren. De relatie dient tevens van duurzame aard te zijn, dus al langere tijd plaats te hebben. Ook zal de relatie met affectie gepaard moeten gaan. Ook een belangrijk element: de samenwonenden dienen elkaar wederzijds te verzorgen, ook financieel. Wie betaalt de boodschappen? De benzine? Wie betaalt het etentje? Dat zijn cruciale afwegingen voor een rechter, want er staat iets op het spel. De rechter zal aan de hand van eerdere Gerechtelijke uitspraken afwegen of in iedere afzonderlijke casus sprake is van samenwoning. Voor u van belang: ervaring heeft geleerd dat het gros van alimentatie onderzoeken zoals door ons verricht, ‘winnend’ is afgesloten.