Alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding

Alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding wordt verricht door de afdeling Privé Detective van recherche- en detectivebureau Dörr Bedrijfsrecherche. Wij kunnen voor u een zogeheten ‘alimentatie-onderzoek’ aanvangen jegens de door u aan te dragen ex-partner. Dit in verband met het ernstige vermoeden dat uw ex-partner ‘samenleeft met een nieuwe partner als waren zij gehuwd’, zoals vervat in art. 1:160 BW. Op deze grond rust mogelijk ten onrechte een alimentatieplicht op u.

Alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding van uw ex-partner door Dörr Bedrijfsrecherche leidt veelal tot staking van de alimentatieplicht. Als door alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding kan worden bewezen namelijk, kan de rechter de verplichting tot betaling van alimentatie volledig opheffen. Alimentatie-onderzoek kan dan tot besparing van tienduizenden euro’s tot wel honderdduizenden euro’s leiden. Bovendien zijn de de kosten van een door ons ingesteld onderzoek naar samenwonen, op uw ex-partner te verhalen. Belangrijk!