Letselschade fraude en AOV fraude

Letselschade fraude en AOV fraude onderzoek bestaat uit exclusief door Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche ontwikkelde onderzoekstrajecten voor (zorg)verzekeraars. Wij toetsen daarbij, met gedegen, veelal adminsitratief en observatie-onderzoek, afzonderlijke claims of meldingen op juistheid. Dörr Bedrijfsrecherche heeft zich daarbij tot doel gesteld om in ieder afzonderlijk in te stellen onderzoek, verzekeringsfraude te herkennen, te analyseren en op te tekenen in een daartoe strekkend juridisch rapport. Daarbij is van belang te weten dat Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche al jaren specifieke ervaring heeft op het gebied van verzekeringsfraude en gezondheidsfraude.

Letselschade fraude, AOV fraude en declaratiefraude

Letselschade fraude of AOV fraude onderzoek wordt verricht conform de GPO van uw Verbond van Verzekeraars. Onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche onderscheiden zich voorts doordat de onderzoekers afkomstig zijn van specialistische onderdelen van opsporingsdiensten waaronder Politie, KMAR, Douane en Koninklijke Marine. Tevens beschikken wij over een internationaal netwerk van anti-fraude specialisten. Om die reden verrichten wij ook onderzoek in het buitenland. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan toenemende declaratiefraude in landen als Turkije en Marokko.

Letselschade fraude en AOV fraude neemt toe door ‘moeheid’, met name onder hoger opgeleiden

Ervaring heeft ons geleerd dat Letselschadefraude en AOV fraude veelal door hoog opgeleide specialisten wordt gepleegd. De verklaring van fraudeplegers achteraf, als hen naar een motief wordt gevraagd, is veelal dat ze: “Er gewoon geen zin meer in hadden.” Schokkend. Want let wel: dit zijn artsen, tandartsen of fysiotherapeuten die nu juist voor uw welzijn zouden dienen te zorgen. Een vertrouwensbreuk tussen arts en patiënt is dan vaak een negatief bijeffect van dergelijke fraude.

Gezondheidsfraude kost in Europa op jaarbasis 56 miljard

Dit blijkt uit een gedetailleerd rapport van het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN).  De reële schade is feitelijk hoger, omdat een aantal belangenverstrengelingen in de farmaceutische sector een exacte meting uitsluiten. Onderzoekers hebben opgemerkt dat het percentage gezondheidsfraude percentueel het vaakst voorkomt in Nederland en België, omdat onder meer in Nederland de betaalde gezondheidszorg patiënten ertoe aanzet om zoveel mogelijk services voor te schrijven.