Handschriftvergelijking-Handschriftanalyse

Handschriftvergelijking-Handschriftanalyse is van toepassing op anonieme brieven, chantage, afpersing of stalking. Ook wanneer bijvoorbeeld stortingsformulieren valselijk zijn ondertekend, kunnen wij u van dienst zijn. Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche verricht sinds 2001 forensisch onderzoek met toepassing van een handschriftanalyse of handschriftvergelijking. Brieven van onbetwiste herkomst worden vergeleken met het veelal anoniem verzonden handschriftmateriaal. Vervolgens worden onze bevindingen de handschriften met elkaar vergeleken en opgetekend in een ‘getuigendeskundige rapportage’. De handschriftexpert die voor Dörr Bedrijfsrecherche een handschriftvergelijking verricht is een internationaal vermaard  handschriftexpert.

Handschriftvergelijking-handschriftanalyse, een klassiek voorbeeld uit de praktijk

Handschriftvergelijking, een klassiek voorbeeld uit de praktijk. Een man en een vrouw zijn gescheiden. De vrouw wil een eigen huis kopen maar komt erachter dat leningen waar ze niets van weet op haar naam zijn afgesloten. Ze krijgt daardoor geen hypotheek. De vrouw beweert dat haar ex-man de vervaardiger is van de contracten. Een handschriftexpert kan nu handschrift onderzoek verrichten door handtekeningen met elkaar te vergelijken. Het forensisch deskundigenbericht, zoals door de onderzoeker opgetekend, kan vervolgens juridisch en financieel van groot belang zijn.

De conclusie na handschriftonderzoek door handschriftexpert zijn juridisch geldig

Het gaat vaak om financiële kwesties, zoals bij bedrijfsfraude. Maar het gaat ook over de persoonlijke veiligheid van individuen. Want wat als u langs heeft van dreigbrieven of seksueel getinte brieven? Het is van belang om, indien u vermoedens heeft wie de brieven zou kunnen hebben geschreven, een handschriftonderzoek te laten verrichten, waarna u juridische stappen kunt nemen of aangifte kunt doen bij de Politie. De rapportage geldt daarbij zonder meer als getuigendeskundigerapport.

De specialistische achtergrond van de handschriftkundige: een ‘getuige-deskundige’

Door zijn jarenlange ervaring als handschriftexpert, ook wel handschriftkundige genoemd, is de ‘getuige-deskundige’ die voor u het onderzoek zal verrichten bekend met wetenschappelijke kaders. Met een achtergrond als docent bij het Amerikaanse FBI, alsmede bij de Duitse geheime dienst, mag u erop vertrouwen dat uw problematiek aangaande kwesties als valsheid in geschrifte, bedreiging of stalking met de nodige waarborgen behandeld zal worden. Daar staan wij voor.