Forensisch IT

Forensisch IT onderzoek is een innovatieve vorm van bedrijfsrecherche onderzoek in de strijd tegen de snelst stijgende vorm van criminaliteit. Criminaliteit waar ondernemingen in toenemende mate de dupe van zijn. Wij doelen op computercriminaliteit. Politiecijfers wijzen uit dat 40% van de Nederlandse ondernemers in 2012 de dupe was van cybercrime. ‘Phishing’, waarmee bijvoorbeeld met gebruik van e-mail delicate bedrijfsinformatie wordt achterhaald. Digitale spionage met ‘spyware’ vormen, naast computervirussen, de grootste bedreigingen voor het bedrijfsleven.

Forensisch IT-onderzoek heeft tot doel digitale sporen, zoals deze in het verleden zijn achtergelaten, te analyseren. Tevens monitoren wij digitale sporen die in de toekomst zullen worden neergelegd. Deze tak van bedrijfsrecherche onderzoek is helaas ‘de nieuwe noodzaak’ in het heersende digitale tijdperk geworden. Aangezien cybercriminelen steeds slimmer worden, veranderen wij consequent mee. U weet zich gesteund.

Forensisch IT onderzoek naar bedrijfsfraude

Een voorbeeld: een Senior Financieel Medewerker is verantwoordelijk voor het uitgaande betalingsverkeer. Hij fraudeert door spookfacturen van een handlanger met een eigen bedrijf binnen te loodsen. Vervolgens worden de facturen betaald. Er werd op deze wijze jarenlang in totaal miljoenen euro’s overgemaakt. De organisatie had in eerste aanleg niets door, aangezien de juiste procedures waren gevolgd. Alle betalingsprocedures verliepen op geheel  legitieme wijze. De handlanger van de Senior Financieel Medewerker bleek echter geen bestaande leverancier.

Forensisch IT onderzoek en traditionele bedrijfsrecherche onderzoeken vinden elkaar. Denk aan onderzoek op servers, laptops of werkstations in combinatie met observaties, administratief onderzoek en het afnemen van getuigenverklaringen. De supervisor die bij Dörr Bedrijfsrecherche leiding geeft aan de Forensisch IT onderzoekers bezit naast de titel Ingenieur ook over de titels CGEIT CISA CISM CISSP CRISC MBCP en SCF. Dat is niet onbelangrijk, want daarmee onderscheiden wij ons van collega recherchebureaus.

Forensic Survey en cybercrime?  Cybercrime is zonder twijfel de snelst stijgende vorm van criminaliteit. Deze nieuwe vorm van criminaliteit leidt veelal tot bedrijfsfraude, of vormt een wezenlijk onderdeel ervan. Forensische IT-specialisten zoeken naar digitale sporen zoals deze in het verleden zijn achtergelaten en/of monitoren, op afstand, digitale sporen zoals deze in de toekomst zullen worden neergelegd. Op deze wijze kan repressief jegens onderzochten worden gehandeld. Hierbij vinden traditionele onderzoekstechnieken en digitale onderzoeksmethodes elkaar.

U als ondernemer dient zich daar helaas op in te richten, aangezien ondernemingen en organisaties in toenemende mate met digitale aanvallen te maken krijgen. Van buitenaf? Zeker, maar helaas ook van binnenuit. Met Forensic Survey, ook wel informatiebeveiliging genoemd, maken wij van uw digitale omgeving een niet in te nemen fort. En dat is van belang als u bijvoorbeeld vitale bedrijfsinformatie genereert. Informatiebeveiliging is de sleutel voor succes en helpt u om weer te ondernemen. Immers, cybercrime ondermijnt groei in uw bedrijf en leidt in gevallen zelfs tot ernstige omzetderving.

Forensisch IT: bedrijfsfraude herkennen

Technologie in het algemeen en informatietechnologie in het bijzonder zijn niet meer weg te denken. Termen als internet, Facebook en Twitter gebruiken we vaker dan de naam van onze vrouw, man of kinderen. Dit heeft een verrijking (lees: verarming) van ons sociale leven tot gevolg.Derden die deze sociale bewegingsvormen willen ondermijnen, hebben vrij spel en kunnen de digitale omgeving saboteren of misbruiken. Er kan sprake zijn van financiële schade, maar ook imagoschade kan de (potentiële) groei van uw bedrijf in de weg staan.

Zoals hierboven vermeld: Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche verricht Forensisch IT onderzoek veelal in combinatie met ‘ouderwets’ bedrijfsrecherche onderzoek. Zo hebben wij alle tools in handen om bedrijfsfraude te herkennen, te analyseren en op te lossen. Forensisch IT:

  • ondersteunt bedrijfsrecherche onderzoek naar bedrijfsfraude;
  • onderkent diefstal of lekkage van vertrouwelijke bedrijfsinformatie;
  • brengt oneigenlijk internetgebruik of fraudes aan het licht;
  • legt zwakheden binnen uw digitale omgeving bloot.

Forensic Survey: ban cybercrime uit uw bedrijf

Als duidelijk wordt dat uw bedrijf of organisatie onderhevig is aan digitale aanvallen, van buitenaf of van binnenuit, dan ‘moet het licht gaan branden in de donkere kamer’. Als u de aanvallen laat doorsudderen, kunt u er zeker van zijn dat de schade mogelijk onomkeerbaar zal zijn. Wij kunnen om redenen van privacytechnische aard geen voorbeelden geven uit de dagelijkse praktijk, maar wist u dat instellingen, bekend van radio en televisie, indien zij te maken hebben met cybercrime, voor elke minuut dat zij ‘stilliggen’, soms wel tot een miljoen euro kunnen afschrijven. Wij herhalen: een miljoen euro afschrijving per minuut. Voor die instellingen begint het besef dan ook te groeien dat informatiebeveiliging de kern van de onderneming is. Wij zijn trots u daarbij te kunnen assisteren.