Corruptie

Corruptie onderzoek en onderzoek naar aanname van steekpenningen door Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche is vaak diepgaand en langdurig van aard. Hierbij worden zowel de administratieve als de fysieke bewegingen van een corrupte ambtenaar vastgesteld. De bevindingen worden vervat in een rapport, aangevuld met foto- en/of videobewijsmateriaal. Gelijksoortig corruptie onderzoek vindt plaats bij bedrijfsspionage en bij vermeende schending van een geheimhoudingsplicht. Wist u trouwens al dat onderzoekers van Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche eind jaren ’90 van de vorige eeuw in het voorportaal van de bouwfraude stonden? Vanuit verschillende onderzoeksrichtingen waren wij al betrokken bij corruptie onderzoek naar ambtenaren bij het Ministerie van Rijkswaterstaat. Zij lieten zich belonen met gelden, caravans, auto’s en luxe vakanties. Saillant, want zelfs na de bouwfraude en anno nu, tijdens de crisis, “schijnt ons licht andermaal in donkere hoeken”. Het aannemen van steekpenningen of geschenken door ambtenaren, zoals reizen, caravans, luxe horloges of niet te vergeten harde contanten is van alle tijden. Wij horen mensen vaak zeggen: “Dat komt in Nederland toch niet voor?” Welnu, dat is een grote misvatting.

Corruptie onderzoek: mogelijk hogere straffen

In 2014 hebben wij twee grote onderzoeken verricht naar ambtenaren die respectievelijk ontslagen, alsmede op non actief staan. Corruptie in de private sector kan in de toekomst in plaats van twee tot wel vier jaar celstraf opleveren. En omkoping van ambtenaren wordt omgezet naar maximaal zes jaar gevangenisstraf. Omkoping zal in de toekomst ruimer worden opgevat. Ook misbruik van gemeenschapsgeld (subsidies) zal steviger worden aangepakt, als het aan Minister Opstelten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ligt.

Vermoedens van corruptie binnen uw afdeling?

Heeft u vermoedens dat een collega ambtenaar of leidinggevende ambtenaar corrupt is, of dat uw collega of leidinggevende steekpenningen aanneemt, bel dan met een senior-onderzoeker van Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche en laat het onderzoeken. Niet alleen dient u daarmee het maatschappelijk belang, maar u beschermt daarmee ook het imago van de afdeling waar u werkzaam bent of leiding geeft. Bent u niet in de positie om zelfstandig een onderzoek aan te gaan, meldt u zich dan bij uw leidinggevende. Is de leidinggevende wat u betreft de persoon die onbetamelijk handelt, dan staat het u uiteraard vrij om contact met ons op te nemen. Wij zullen dan in overleg een strategie bepalen.