Bedrijfsspionage onderzoek

Bedrijfsspionage onderzoek is onderzoek naar bedrijfsspionage. Dat klinkt logisch, maar is zeker niet eenvoudig. Bedrijfsspionage onderzoek is een deelonderzoek dat kan samengaan met Forensisch IT-onderzoek, observaties en verborgen afluisterapparatuur opsporen middels TSCM onderzoek (Sweep). Met fysieke observaties stellen wij de bewegingen van de vermeende bedrijfsspion vast. Dergelijke onderzoeken vergen een grote investering in financiën en tijd, maar met een dergelijk intensief onderzoek kan de onzekerheid definitief worden weggenomen.

Op enig moment worden de lijnen zichtbaar gemaakt doordat de bedrijfsspion, veelal uw eigen medewerker, ons bij de feitelijke opdrachtgever ‘brengt’. Bedenk, vaak gaat het om concepten, tekeningen, uitvindingen of actuele klantgegevens. Bedrijfsspionage onderzoek raakt twee kanten. Repressief zullen wij trachten de bedrijfsspion te achterhalen en preventief kunnen we bedrijfsspionage in gevallen uitbannen door digitale barrières en fysieke hindernissen op te werpen.