Exclusief

Exclusief bij Dörr Bedrijfsrecherche krijgt u een eigen contact-rechercheur toegewezen. U kunt deze 24/7 inschakelen voor actuele onderzoekkwesties. Wij garanderen dan een onverwijlde start of aanpassing van een onderzoek. Dörr Bedrijfsrecherche onderscheidt zich door gedegen juridische kennis, zeker daar waar het arbeidsrechtelijke, familierechtelijk of strafrechtelijke onderzoeken betreft. De afzonderlijke onderzoeker weet dat zijn werkzaamheden kunnen uitmonden in een rechtsgeding en zal zich er dan ook van bewust zijn dat zijn of haar bevindingen rechtskracht heeft.

Om de onderzoeken zo doelgericht en proportioneel mogelijk uit te kunnen voeren, zal de klant indien nodig, aanvullende informatie verstrekken. De vertegenwoordiger namens Dörr Bedrijfsrecherche zal op zijn of haar beurt nadere tactische en juridische informatie verstrekken over de werkwijze van de onderzoekers en de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Om redenen van privacytechnische aard hanteert Dörr Bedrijfsrecherche het uitgangspunt dat (eventuele) bevindingen ten aanzien van de partner en/of kinderen van de dader(s), alsmede andere derden, waaronder collega’s van onderzochten, niet worden genoteerd, tenzij, zoals mogelijk in onderhavige casus, deze bevindingen in relatie tot het te onderzoeken feit staan.