Exclusief

Exclusief. Onder exclusief valt in dit kader bijzondere onderzoeken of diensten die niet perse vallen onder de gebruikelijk termen als bedrijfsrecherche of prive detective onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan onze vooruitstrevende wijze van Werving en Selectie. Of het actuele Forensisch IT onderzoek wat steeds meer ingeburgerd raakt in de huidige onderzoekswereld. Indien een casus bijvoorbeeld een strafrechtelijk vervolg in zich herbergt, is daar de mogelijkheid tot het doen van aangifte bij de Politie. Dörr Bedrijfsrecherche kan deze aangifte kosteloos voor u, of uw cliënt verzorgen. Bij Dörr Bedrijfsrecherche krijgt u een eigen contact-rechercheur toegewezen. U kunt deze 24/7 inschakelen voor actuele onderzoekkwesties, aanvullingen of wijzigingen, bijvoorbeeld in planning. Wij garanderen dan een onverwijlde start of aanpassing van een onderzoek. Dörr Bedrijfsrecherche onderscheidt zich door gedegen juridische kennis, zeker daar war het gaat om arbeidsrechtelijke, familierechtelijk of strafrechtelijke onderzoeken. De afzonderlijke onderzoeker weet dat zijn werkzaamheden kunnen uitmonden in een rechtsgeding en zal zich er dan ook van bewust zijn dat zijn of haar bevindingen rechtskracht heeft. En ook dat is een eigenschap die exclusief voor onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn weggelegd.

Exclusief, kennis van privacy aspecten

Om de onderzoeken zo doelgericht en proportioneel mogelijk uit te kunnen voeren, zal de klant indien nodig, aanvullende informatie verstrekken. De vertegenwoordiger namens Dörr Bedrijfsrecherche zal op zijn of haar beurt nadere tactische en juridische informatie verstrekken over de werkwijze van de onderzoekers en de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Om redenen van privacytechnische aard hanteert Dörr Bedrijfsrecherche het uitgangspunt dat (eventuele) bevindingen ten aanzien van de partner en/of kinderen van de dader(s), alsmede andere derden, waaronder collega’s van onderzochten, niet worden genoteerd, tenzij, zoals mogelijk in onderhavige casus, deze bevindingen in relatie tot het te onderzoeken feit staan. De onderzoeken zullen plaatsvinden binnen de gestelde waarborgen in de Gedragscode voor de Particuliere Onderzoeksbureaus, zoals wettelijk gesteld door Minister van Justitie mr. M.P.H.Donner te Den Haag in 2004.