Bel: 085 - 800 9090

Wij geloven in het delen van informatie

Ziekteverzuim onderzoek - Waar komt dat het meest voor?

Ziekteverzuim onderzoek - Medewerker was tijdens ziekteverzuim niet ziek, maar hij werkte voor zichzelf. De hernia bleek ook mee te vallen. Hij tilde zware dingen alsof het veertjes waren.

Ziekteverzuim onderzoek naar een medewerker die zich mogelijk schuldig maakt aan frauduleus ziekteverzuim vindt in heel Nederland plaats. Maar er zijn plaatsen waar ziektverzuim onderzoek het meest voorkomt. Als u vermoedens heeft dat een medewerker zich onterecht ziek heeft gemeld, onderzoeken wij dat door de zieke medewerker te observeren en te achtervolgen. Wij doen dat in alle steden van Nederland, maar vooral in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda, Arnhem, Groningen, Maastricht en Eindhoven. Ook in omliggende gemeenten verrichten wij onderzoek naar frauduleus ziektverzuim. Denk daarbij aan ziekteverzuim onderzoek in Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Almere, Lelystad, Gouda, Prinsenbeek, Veldhoven, Heerlen, Roermond en Oosterhout.

Zogenaamd zieke werknemers werken tijdens ziekteverzuim voor zichzelf, klussen bij anderen of (ver)bouwen hun eigen huis. Het komt vrijwel altijd voor dat wij in een ziekteverzuim onderzoek, waar ook in Nederland, zogenaamd zieke werknemers betrappen op het verrichten van fysiek zware werkzaamheden of het ontplooien van activiteiten die strijdig zijn met het opgegeven ziektbeeld. Denk daarbij aan de zieke werknemer die daken repareert, boten bouwt, straten maakt voor een concurrent van de opdrachtgever of voetbalt, terwijl de werknemer had gezegd dat hij een dag daarvoor een knieoperatie had ondergaan. Dergelijke constateringen schaadt niet alleen het vertrouwen tussen de werkgever en werknemer, maar frauduelus ziekteverzuim is ook vaak een grond voor ontslag. 

Waar verrichten wij nog meer ziekteverzuim onderzoek? Wij verrichten ook veel ziekteverzuim onderzoek voor bedrijven die in de havens van Rotterdam zijn gesitueerd, zoals in de Botlek, Waalhaven en op de Maasvlakte. In gevallen onderzoeken wij ook kwesties van onterecht zieke medewerkers in Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabannt, al zijn de bedrijven die gevestigd zijn in provinices Zuid-Holland en Noord-Holland het vaakst vertegenwoordigd bij onderzoek naar frauduleus ziekteverzuim. Dat komt deels door de mentaliteit, maar uiteraard ook omdat daar meer economische bedrijvigheid plaatsvindt. Onderzoek naar ziekteverzuim leidt in veruit de meeste gevallen tot ontslag van de medewerker.    

Dit artikel delen

Vindt u dit artikel interessant? Dan kunt u dit artikel ook delen via social media of doorsturen naar een bekende.
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2024   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling