Bel: 085 - 800 9090

Wij geloven in het delen van informatie

Wat kost een handschriftvergelijking?

Wat kost een handschriftvergelijking?

Handschriftvergelijking onderzoek bestaat bijvoorbeeld uit het vergelijken van anoniem geschreven brieven met brieven van bekende herkomst. Of een schriftexpert vergelijkt een handtekening waarvan een persoon zegt dat deze vals is met een handtekening die als 'echt' is gekwalificeerd.

Een handschriftvergelijking - Wat kost het?

Dörr Bedrijfsrecherche B.V. hanteert sinds het ontstaan in 2001 een vast projecthonorarium per handschriftvergelijking. Het honorarium wordt voorafgaand aan het onderzoek bepaald en daar wordt niet meer van afgeweken. Als u bijvoorbeeld een anonieme brief met onwelvoeglijke, bedreigende of chanterende tekst heeft ontvangen en we vergelijken die brief met het handschrift van een enkele mogelijke vervaardiger, dan declareren wij uiteraard voor een enkel onderzoek. Een enkel onderzoek neemt, complicaties uitgezonderd, circa vijf werkdagen in beslag.

Op voorhand maken wij u erop attent dat een schriftexpert niet in vijf minuten kan zien wie de vervaardiger van een anonieme brief is. Sterker nog: een handschriftvergelijking onderzoek is uiterst gecompliceerd. Gezien de rechtsgevolgen dient een conclusie goed onderbouwd te zijn en de conclusie mag niet aan twijfel onderhevig zijn. Dat is urenwerk dat bij herhaling wordt getoetst. Dat dient dan ook als zodanig gehonoreerd te worden. 

Twee of meer vergelijkingen

Als er twee mogelijke vervaardigers zijn van een anonieme verzonden brief bijvoorbeeld, dan zijn dat twee afzonderlijke onderzoeken en wordt er voor ieder afzonderlijk onderzoek gedeclareerd. Als er vier mogelijke vervaardigers zijn, dan geldt het honorarium maal vier. Het honorarium is altijd inclusief:

 • een onderzoek, uitgevoerd door een internationaal vermaard schiftgeleerde;
 • een confronterend gesprek met de pleger (indien van toepassing);
 • reisuren, kilometerkosten en materiaalkosten;
 • een vooraf besproken eenvoudige verslaglegging of een uitgebreid rapport dat toelaatbaar is voor de Rechtbank.

Hoe vang ik een handschriftvergelijking aan?

U kunt een handschriftvergelijking of handschriftvergelijkingen aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, we maken aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd;
 • u levert de te onderzoeken stukken aan, waarna het forensisch schriftkundig onderzoek direct zal aanvangen.

Hoe verloopt een handschriftvergelijking onderzoek?

Een handschriftvergelijking of meerdere handschriftvergelijkingen verlopen op de volgende wijze:

 • u wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • na afloop van het onderzoek vindt (bij een match) een confrontatie-interview met de onderzochte plaats;
 • u kunt vervolgens arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen nemen;
 • er wordt door de onderzoekers een afgerond rapport met bewijsproductie in uw bezit gebracht;
 • in gevallen verzorgen wij de aangifte bij de Politie, bijvoorbeeld bij stalking, bedreiging, afpersing of fraude.

Dit artikel delen

Vindt u dit artikel interessant? Dan kunt u dit artikel ook delen via social media of doorsturen naar een bekende.
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2024   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling