Bel: 085 - 800 9090

Wij geloven in het delen van informatie

Bedrijfsspionage - HTC-medewerkers opgepakt

Vertrekkende HTC designers opgepakt voor Bedrijfsspionage

Enkele HTC-medewerkers die van plan waren HTC de rug toe te keren en de eerste twee zouden een nieuw bedrijf willen oprichten. Saillant detail is dat Huang grotendeels verantwoordelijk is voor het ontwerp van het vlaggenschip One.

Enkele HTC-medewerkers die van plan waren HTC de rug toe te keren hebben zich schuldig gemaakt aan bedrijfsspionage. Twee van hen, Huang en Chien, zouden een nieuw bedrijf willen oprichten. Saillant detail is dat Huang grotendeels verantwoordelijk is voor het ontwerp van het vlaggenschip One. Volgens onbevestigde berichten zou Chien betrapt zijn op het kopiëren van gegevens over het nog nieuw aan te kondigen Sense UI 6.0. Bovendien wordt het trio verdacht van het versturen van valse facturen. Naast de drie topontwerpers zijn er nog twee personen ondervraagd. Chien en Wu zitten nog vast.

Het Openbaar Ministerie heeft 24 maanden gevangenisstraf geëist tegen een man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan bedrijfsspionage. Hij zou bedrijfsgeheimen van zijn werkgever Siemens aan Chinese concurrenten hebben verkocht. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een aangifte van Siemens. Uit onafhankelijk onderzoek was gebleken dat de verdachte op grote schaal stoomturbinetechnologie had gedeeld met concurrenten in China. Hij zou hier een vergoeding voor vragen en vermoedelijk heeft hij hier zo’n 127.500 euro mee verdiend.

De verdachte werd door de FIOD aangehouden terwijl hij onderweg was naar China. Daarbij en bij de huiszoeking werden verschillende gegevensdragers in beslag genomen evenals een NAS, een zeer grote aan een netwerk verbonden harde schijf. De data die op deze gegevensdragers werden aangetroffen, leverde de bevestiging dat verdachte middels een anoniem e-mailadres met gebruikmaking van een alias, tekeningen en gegevens van Siemens met derden had gedeeld. Ook bleek dat hij middels dit e-mailadres de nodige communicatie over de vergoeding voor die tekeningen en andere informatie had uitgewisseld.

Uit nader onderzoek bleek dat verdachte informatie had gedeeld en werkzaamheden had verricht ten behoeve van zestien verschillende turbineprojecten, waarbij hij met circa 183 verschillende e-mails maar liefst 1.199 bestanden heeft verstuurd. Volgens de officier was het grootste deel van deze gedeelde informatie bedrijfsgeheim, terwijl de verdachte contractueel tot geheimhouding verplicht was. Volgens de officier is het feit dat verdachte van meet af aan met een anoniem e-mailadres en een verhullende alias heeft gecommuniceerd, een zeer sterke aanwijzing dat verdachte vanaf het allereerste moment geen andere dan een criminele intentie heeft gehad bij de handel in informatie.

De verdachte zou zich volgens het OM 7 jaar lang ten behoeve van een Chinees staatsbedrijf met bedrijfsspionage bij zijn eigen werkgever hebben bezig gehouden. Siemens zou hierdoor een omzet van zo’n 37 miljoen euro zijn misgelopen en de verdachte zou hier tenminste 127.500 euro mee hebben verdiend. De verdachte stelt zich volgens de officier op het standpunt dat wat hij gedaan heeft niet erg is. Volgens hem zou Siemens er rekening mee hebben gehouden dat de technologie in andere handen zou komen, de technologie zou verouderd zijn en Siemens zou deze technologie juist hebben willen delen met China. Volgens de officier zijn al deze argumenten niet relevant en allemaal te weerleggen. Hier komt volgens de officier bij dat het niet aan verdachte is om de afweging te maken met wie Siemens informatie deelt maar aan Siemens zelf. “Wanneer verdachte dit had willen delen waren er voldoende mogelijkheden om ‘met open vizier’ toestemming te vragen.”

“Verdachte heeft het in hem gestelde vertrouwen als senior medewerker in ernstige mate beschaamd. Een verdachte die aan het einde van zijn loopbaan, terwijl hij al een zeer goed salaris kreeg, bewogen wordt om gevoelige, geheime concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie, zoals tekeningen en andere technische gegevens te verzamelen en te openbaren aan tenminste één Chinees staatsbedrijf. Een verdachte die zich, in gewoon taalgebruik, schuldig maakt aan bedrijfsspionage.”, aldus de officier. “Bedrijfsspionage verzwakt de concurrentiekracht van bedrijven en tast hele economieën aan. De bedrijfsspionage verzwakte in deze specifieke zaak de positie van Siemens, tastte het eerlijke speelveld aan en veroorzaakte grote schade.”

Toen verdachte gepakt was heeft hij volgens de officier niet willen meewerken aan het onderzoek en geen enkel inzicht getoond in de ernst en de verwijtbaarheid van zijn gedragingen. “Hij bagatelliseert zijn eigen handelingen en geeft nog steeds geen openheid van zaken.”, aldus de officier. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van de voorlopige hechtenis is hier volgens de officier dan ook op zijn plaats. Tevens eist hij een ontnemingsvordering van 127.500 euro en deelt hij mede dat Siemens zich als benadeelde partij heeft gesteld en een bedrag van 205.695 euro aan schade van verdachte vordert.

Dit artikel delen

Vindt u dit artikel interessant? Dan kunt u dit artikel ook delen via social media of doorsturen naar een bekende.
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling