Bel: 085 - 800 9090

Wij geloven in het delen van informatie

Privé Detective Dörr Bedrijfsrecherche op Blaak 34 Rotterdam 

Privé detective Dörr Bedrijfsrecherche B.V. in nieuw kantoor

Privé Detective Dörr Bedrijfsrecherche opent nieuw kantoor. De Privé Detective van de sterren wil graag wat toegankelijker worden.

Een kijkje in de keuken van privé detective Dörr

Privé Detective Dörr Bedrijfsrecherche B.V. is gevestigd in een nieuw kantoor in het hart van Rotterdam. De Privé Detective van de sterren wil graag wat toegankelijker worden. Voor sommige mensen bleek de drempel soms nog wat hoog.” Dit zegt Raymond Dörr, directeur van detectivebureau en recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche in Rotterdam, één van de meer bekende Recherchebureaus dat ons land rijk is en vooral bekend staat als ‘Sterrendetective’, het detectivebureau voor BN-ers.

Dörr: “BN-ers gaan ook gewoon naar het toilet hoor.”

“Dörr Bedrijfsrecherche hanteert het adagium: “We zijn niet te klein voor grote fraude-onderzoeken, daarmee heeft Dörr Bedrijfsrecherche na jaren van hard werken zijn naam inmiddels wel gevestigd, maar we voelen ons zeker ook niet te groot voor ‘kleine’ onderzoeken. En ach…, privé detective van de sterren? Die informatie kan je niet van mij hebben en in de Story,  Weekend of Privé staan we ook al niet. Dus of dat nu van die gewichtige informatie is. Dat is helemaal niet interessant. Die BN-ers gaan ook gewoon naar het toilet hoor! Maar je hebt gelijk, er zit een enkele bekende Nederlander bij. Heb je nu je zin? Je hebt goed gespeurd. Je zou bij ons moeten komen werken”, anticipeert Dörr vrijuit lachend.

“Vroeger was het raar om detective in te schakelen.”

“Vroeger werd het raar gevonden om een privé detective in te schakelen. En als je het al deed was er voor een gemiddelde privé detectivebureau commercieel relatief weinig eer aan te behalen. Zij deden uitsluitend bedrijfsrecherche onderzoek. Wij zagen dat anders. De voldoening als je een privé zaak oplost is niet minder dan wanneer je een zakelijke zaak oplost. En iedere zaak die we tot een goed einde brengen is een investering in onze goede naam.”

Dörr weet waar hij het over heeft

Dörr lijkt te weten waar hij het over heeft, zonder arrogant over te komen. Hij kijkt en luistert en lijkt oprecht geïnteresseerd. Zijn lach is uitzonderlijk. Dörr: “Ik weet dat het inschakelen van een recherchebureau als het onze geen sinecure is, maar als we mensen eenmaal duidelijk maken dat ook andere mensen met hetzelfde probleem kampen, dan voelen ze zich daardoor al gesteund.”

“Een misser, zeker in een onderzoek, is snel gemaakt.”

Dörr vervolgt: “Geen enkele nieuwe aangebrachte zaak is als de andere, vandaar dat we volkomen blanco een nieuwe zaak tegemoet treden. En we weten dat we het ons niet kunnen permitteren om op de automatische piloot te gaan vliegen. Dan verzuur je in vanzelfsprekendheden en dat kun je juist niet gebruiken als je een voornaam recherchebureau wenst te blijven. Een misser, zeker in een privé detective onderzoek of bedrijfsrecherche onderzoek is dan snel gemaakt.”

“Door juist die houding kwamen op een gegeven moment ook de grotere opdrachtgevers met hun privé onderzoeken, zoals bij vermoedens van vermeend overspel of bij vermoedens dat de ex-vrouw samenwoonde met een nieuwe partner. In die gevallen verrichten wij dan ook observatie-onderzoeken, zoals alimentatie-onderzoeken of onderzoeken naar vermeende echtelijke ontrouw.

Dörr Bedrijfsrijfsrecherche beveiligt voorname familie

Dörr Bedrijfsrecherche beveiligt een enkele voorname familie. Nee, ik zeg niet wie dat zijn, maar we zijn er consequent zonder dat we inbreuk maken op het gezinsleven dat die familie heeft. Dörr Bedrijfsrecherche beveiligt aan de hand van risicoprofielen en veiligheidsprotocollen, aangestuurd door mensen met een bepaalde achtergrond. De beveiligingsspecialisten van Dörr Bedrijfsrecherche worden op hun beurt weer ondersteund door hoogwaardige apparatuur. Zo creëren wij de voorwaarden voor een zo ‘normaal’ mogelijk bestaan.”

Persoonsbeveiliging door detective Dörr

Hoe beveiligen jullie? Met bodyguards, van die kleerkasten? “Nee zeg, bespaar me die ellende. Wij beveiligen continue met in ieder geval twee top-beveiligers, maar immer op afstand. Wel zijn deze top-beveiligers afkomstig uit specialistische onderdelen, zoals bijvoorbeeld uit de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) of uit de Bijzondere Bijstands Eenheden van het Korps Mariniers, nu de Unit Interventie Mariniers (UIM) genoemd, of uit de Snelle Interventie Eenheid, vallend onder de Dienst Speciale Interventies (SIE/DSI). Dat zijn echte elite-jongens zonder bla, bla. Maar op straat zou je ze zo voorbij lopen. Precies zoals het moet zijn. Maar geloof me, als ze er moeten zijn, zijn ze er.”

Dörr: “Wij treden nooit met succesen naar buiten.”

Wil je nooit eens van de daken schreeuwen wat je allemaal meemaakt? “We treden zelden of nooit met grote successen naar buiten, dat zouden onze opdrachtgevers ons niet in dank afnemen, maar uiteraard zijn we trots als we een zakelijke opdrachtgever kunnen bieden wat hij vraagt. Het is altijd weer een mooi moment als we een zaak oplossen. Als men ons dan later ook met een privé-kwestie benadert, dan vinden we dat uiteraard een prettig compliment. Maar, in antwoord op je vraag, nee dat heb ik niet. Wat mij uitsluitend nog verwondert is het tragische, kleine leed. Ook daar kan ik om privacy-redenen geen voorbeelden van geven. Maar dat is soms wel eens triest.”

Dörr voldoet niet aan het standaard beeld van een privé detective

De lezer denkt dan toch onwillekeurig aan de eenzame privé detective die een zaak al rokend oplost. Raymond Dörr lacht: “Dat is het aloude clichébeeld. Dat is bij ons zeker niet zo. Feit blijft dat het observeren en achtervolgen van subjecten een serieus vak is. Soms zitten we onbeweeglijk in een auto, op een vaste locatie en dienen we 10 uur, 12 uur of langer te wachten tot er beweging is. Soms zie je op honderden meters afstand alleen de achterbumper van een auto. Je weet dat als je even je blik afwendt, het dan te laat kan zijn. Dan moet je natuurlijk wel adequaat en scherp reageren op het moment dat het moet. Dat kan niet iedereen.”

De beroepsethiek van Dörr Bedrijfsrecherche

Dörr vervolgt: “De beroepsethiek is bij recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche immer gelieerd aan het recherchetactische of observatietechnische aspect van ons beroep. Wij staan voor kwaliteit en niet voor gerommel. Wij sluiten bij een onderzoek altijd een wijk of woonomgeving met in ieder geval twee mensen af. We staan, dat is het uitgangspunt, nooit nabij een woning, tenzij de informatie ons heeft geleerd dat het vermeende handelen in die woning gebeurt. Maar dan staan we altijd op een dusdanige afstand dat dat voor geen enkele betrokkene zichtbaar is. Niemand die ons niet mag zien, ziet ons. Ook bijvoorbeeld, om voor de hand liggende redenen, de directe buren van de betrokkenen niet.”

Dörr: “In hart en nieren.”

Dörr: “Iedereen bij Dörr Bedrijfsrecherche heeft een achtergrond die verband heeft met de dagelijkse bedrijfsrecherche onderzoekswerkzaamheden. Bedrijfsrechercheurs in hart en nieren of privé detectives, zoals je wilt. Dat wij soms ‘niet glad’ en ‘niet commercieel’ overkomen, mensen verwachten nu eenmaal vaker een mooier plaatje dan inhoud, dat is dan zo. Iedereen is even belangrijk en wordt op gelijke wijze behandeld. Of je nu een multinational bent of ‘fietsenmaker Piet van der Kruk’, het maakt ons in beginsel niet uit.”

Dörr eindigt: “Nee echt hoor, of je nu de ongelukkig gehuwde huisvrouw bent met een overspelige echtgenoot, de sigarenboer op de hoek met de frauderende werknemer op grond waarvan je zaak te gronde wordt gericht, of de Raad van Bestuur van een beursgenoteerde onderneming die door bedrijfsspionage of door bedrijfsfraude tonnen of zelfs miljoenen ziet wegsmelten. Voor iedereen geldt dat het eigen leed het zwaarste leed is, zo is het, en zo is het altijd geweest.”

Dit artikel delen

Vindt u dit artikel interessant? Dan kunt u dit artikel ook delen via social media of doorsturen naar een bekende.
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling