Bel: 085 - 800 9090

Wij geloven in het delen van informatie

Bedrijfsfraude, de schade voor het bedrijfsleven

Bedrijfsfraude, de schade voor het bedrijfsleven

Blog Bedrijfsfraude. Bedrijfsfraude en de gevolgen: ik zal maar meteen met de ‘Dörr’ in huis vallen. Onderzoek heeft uitgewezen dat in 75% van gevallen de rekening die door bedrijfsfraude ontstaat, wordt neergelegd bij het bedrijfsleven.

De grootste schadeposten door bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude en de gevolgen: ik zal maar meteen met de ‘Dörr’ in huis vallen. Onderzoek heeft uitgewezen dat in 75% van de gevallen de rekening die door bedrijfsfraude ontstaat, wordt neergelegd bij het bedrijfsleven. De Rijksoverheid draagt voor 15% bij aan de kosten. Wij, u en ik dus, zijn goed voor de voldoening van circa 10% van de schade. Hoewel het nooit exact valt te berekenen zijn dit de geschatte bedragen waarmee wordt gegooid. Het gaat in ieder geval om harde euro’s:

  • inbreuken op intellectueel eigendom levert een jaarlijkse schade € 3,3 miljard op;
  • industriële spionage en bedrijfsspionage kent een schadepost van € 2 miljard. 

Bedrijfsfraude in Nederland cijfers

Cybercrime kost jaarlijks tot circa € 1 miljard. Te denken valt aan afpersing, het lekken of stelen van bedrijfsgegevens of het online stelen van geld of goederen. De schade van interne diefstal op de werkvloer bedraagt naar schatting circa 6% van de bedrijfswinst. De detailhandel schat de totale bedrijfsschade door interne diefstal op minstens € 200 miljoen per jaar. Dit blijkt uit een totaalonderzoek dat is verricht naar de schade die voortvloeit uit digitale criminaliteit, interne diefstal op de werkvloer en bedrijfsfraude. Bedrijfsfraude oplossen kost geld, maar die kosten zijn te verhalen op de frauderende werknemer. Er is namelijk een kentering in de Rechtspraak aan de gang. De maatschappelijke realiteit lijkt de rechterlijke macht te hebben bereikt. Bedrijfsfraude volledig uitbannen is niet mogelijk, maar de risico’s kunnen wel worden gekanaliseerd. Bewustzijn van de risico's is daarbij een belangrijke eerste stap.

Dit artikel delen

Vindt u dit artikel interessant? Dan kunt u dit artikel ook delen via social media of doorsturen naar een bekende.
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling