Blog

Fraude onderzoek

Fraude onderzoek wordt steeds vaker toegepast doordat fraude steeds valer wordt gesignaleerd. Door de toenemende scherpte op de werkvloer, tussen collega’s onderling, maar ook door de alertheid van de leiding, is fraude onderzoek steeds meer een issue. Door alle publicaties over fraude op de werkvloer en de negatieve gevolgen voor een onderneming, is het liberale ‘laissez faire’ gehalte ten aanzien van fraude op de werkvloer aan het kenteren. Wist u dat jaarlijks circa € 7 miljard  ‘verdampt’ door allerlei vormen van onrechtmatig, dan wel strafbaar handelen? Wist u dat de grootste schade ontstaat door het frauduleuze handelen door medewerkers met een bovengemiddeld hoge opleiding, op managementniveau, tot aan directieniveau?

lees meer

Beveiliging openbare ruimtes

Beveiliging openbare ruimtes door Dörr Bedrijfsrecherche? Natuurlijk, ook Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche waardeert in hoge mate de ‘traditionele, geüniformeerde beveiliger’, u herkent hem aan de ‘V’ op hun jasje of aan de emblemen op zijn overhemd. Wij weten, het is geen sinecure om met scherpe blik een winkel of bedrijventerrein te beveiligen. Een serieus beroep. We hebben daar veel respect voor. Maar recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche heeft een nieuwe kijk op beveiligen. Het adagium luidt daarbij, heel simpel, ‘1 voor 2′.

lees meer

Partneralimentatie stoppen bij samenwonen

Partneralimentatie stoppen bij samenwonen van uw ex-partner  is aan de orde als u onterecht alimentatie voor uw voormalig partner moet betalen. Is het wel terecht dat u nog steeds partneralimentatie betaalt? Wist u dat als uw ex-partner een (nieuwe) dienstbetrekking heeft, u een verlaging van de alimentatie kunt bedingen? Bent u bekend met het feit dat als uw ex-partner samen leeft met een ander als waren zij gehuwd, zoals vervat in art 1: 160 BW, u zelfs kunt bedingen om de betaling van de partneralimentatie volledig te stoppen?

lees meer

Archief


volledig archief