Woonfraude onderzoek

Woonfraude onderzoek wordt gedefinieerd als onderzoek naar ‘alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur en onrechtmatig gebruik van de woning’. Woonfraude heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid. Onderhuur gaat gepaard met lawaai en een overaanbod van huisvuil. Onrechtmatig gebruik als wietteelt, prostitutie en drugshandel veroorzaakt overlast voor omwonenden en vergroot de gevoelens van onveiligheid.

Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche zal met waarnemingen, gecombineerd met een aanvullend of complementerend ‘achtergrond onderzoek’,  de onrechtmatigheden rond een bepaald adres vastleggen en rapporteren. U kunt met ons gedegen eindrapport in de hand, als eigenaar of woningbouwvereniging, vervolgens de nodige juridische stappen nemen.

Woonfraude onderzoek: steeds vaker, steeds indringender van aard

De resultaten van onderzoek naar woonfraude brengen de sociale cohesie in een wijk weer terug en bovendien keert de sociale controle na een woonfraudeonderzoek weer terug. Recherchebureau en privé detective Dörr Bedrijfsrecherche werkt voor wooncorporaties, woonstichtingen en woningbouwverenigingen in met name Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Onderhuur is woonfraude onderzoek nummer 1, maar ook overlast aantonen of misbruik vaststellen van de gehuurde woonruimte vormt een belangrijk onderdeel van woonfraude onderzoek. Woonfraude onderzoek vindt overigens niet alleen plaats in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht, maar ook in Zaandam, Purmerend, Almere, Eindhoven, Breda, Tilburg en Maastricht. Tevens heeft Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche woonfraude onderzoek uitgevoerd in Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, Noordwijk en Capelle aan den IJssel.

Woonfraude: woningcorporaties constateren jaarlijks 11.000 gevallen

De totale schade die woningcorporaties oplopen, bedraagt 11 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddeld schadebedrag van € 1.000,– per huurwoning aan bijvoorbeeld interieurschade of politiebijstand. Uit onderzoek naar woonfraude onder 140 woningcorporaties blijkt het volgende:

  • Woonfraude door illegale bewoning (39%)
  • Onrechtmatige doorverhuur – onrechtmatige onderhuur (37%)
  • Onrechtmatige bewoning (13%)

Woonfraude, de gevolgen: verpaupering, onrust in de wijk en financiële schade

Onderhuurders zijn minder betrokken bij een wijk en nemen het vaak niet zo nauw met de leefregels. Onrechtmatig gebruik gaat meestal gepaard met ernstige overlast en gevoelens van onveiligheid bij buurtbewoners. Onderhoudsgebreken worden niet gemeld, wat kan leiden tot schade en verpaupering. Er ontstaat daardoor maatschappelijke schade die onwenselijk is voor de ontwikkeling van een wijk, gemeenschap of stad. Oneerlijke woonruimteverdeling is ook een aanzienlijke factor. De financiële schade ten slotte, is hierboven reeds uitgelicht.