Onrechtmatig ziekteverzuim

Onrechtmatig ziekteverzuim onderzoek bij vermoedens van frauduleus ziekteverzuim, ook wel onwettig ziekteverzuim genoemd, is van toepassing als uw medewerker, tijdens (langdurig) ziekteverzuim strijdig handelt met het door hem opgegeven ziektebeeld. Is uw werknemer door vermeend onrechtmatig ziekteverzuim al maanden niet op zijn werk verschenen? Heeft hij bijvoorbeeld last van zijn knie, rug of schouder, maar heeft u informatie van zijn collega’s gekregen dat hij zijn eigen huis aan het verbouwen is of bij derden aan het bijverdienen is?

Indien sprake is van vermoedens van frauduleus ziekteverzuim of onrechtmatig ziekteverzuim, kunnen wij in een onderzoek van in ieder geval zes dagen, het onrechtmatige ziekteverzuim vaststellen. Wij zorgen voor juridische bewijskracht in de vorm van een onderzoeksrapport, aangevuld met foto en/of videobewijs dat voor de Rechtbank of het UWV de status van ‘objectieve getuigenverklaring’ heeft. Dit omdat wij zijn erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als blijkt dat sprake is van onrechtmatig ziekteverzuim, kan ontslag wegens dringende reden worden aangezegd. Bovendien zijn de kosten voor ons onderzoek, in gevallen, op uw werknemer te verhalen.

Onrechtmatig ziekteverzuim of frauduleus ziekteverzuim: schade door onrust

Veel ondernemers onderschatten de schade. Niet alleen financieel, maar ook indirect kan onrechtmatig ziekteverzuim gevolgen hebben voor de arbeidsmoraal van welwillende medewerkers. Deze welwillende werknemers verwachten van de directie dat er maatregelen worden getroffen. Immers, als de directie dergelijk handelen toestaat, ontstaat de mentaliteit: “Waarom zou ik me ook niet ziek melden of de kantjes er van af lopen?.” Vergis u niet: wij hebben een voorbeeld uit de praktijk waar vier van de zeven medewerkers zich ziek hadden gemeld, nadat de directeur laks was omgegaan met signalen op de werkvloer. De schade was dusdanig dat het bedrijf alle zeilen bij heeft moeten zetten om te overleven.

Onderzoek wijst uit: 60 % van alle gevallen van langdurig ziekteverzuim zijn onterecht

Onrechtmatig ziekteverzuim daalt, ingegeven door de crisis, al jaren percentueel. Werknemers zijn namelijk in toenemende mate angstig hun baan te verliezen. Daar staat tegenover dat bedrijfsrecherche onderzoek naar strijdig handelen op het gelijke moment toeneemt. Onderzoek in maart 2016 heeft bovendien uitgewezen dat circa de helft van de ziekteverzuim meldingen onder werknemers geheel onterecht is. Vaak is de reden van langdurig ziekteverzuim niets eens medisch, maar is sprake van conflicten op de werkvloer of zijn er privé problemen.