Onrechtmatig ziekteverzuim

Onrechtmatig ziekteverzuim onderzoek bij vermoedens van frauduleus ziekteverzuim, ook wel onwettig ziekteverzuim genoemd, is van toepassing als uw medewerker, tijdens (langdurig) ziekteverzuim strijdig handelt met het door hem opgegeven ziektebeeld. Is uw werknemer door vermeend onrechtmatig ziekteverzuim al maanden niet op zijn werk verschenen? Heeft hij bijvoorbeeld last van zijn knie, rug of schouder, maar heeft u informatie van zijn collega’s gekregen dat hij zijn eigen huis aan het verbouwen is of bij derden aan het bijverdienen is?

Als sprake is van vermoedens van frauduleus ziekteverzuim of onrechtmatig ziekteverzuim kunnen wij in een onderzoek van zes dagen het frauduleuze ziekteverzuim vaststellen. Wij zorgen voor juridische bewijskracht in de vorm van een rapport, aangevuld met videobewijs. Als blijkt dat sprake is van frauduleus ziekteverzuim, kan ontslag wegens dringende reden worden aangezegd. De kosten van ons onderzoek zijn in gevallen op uw werknemer te verhalen.