Ernstig werkverzuim

Ernstig werkverzuim of ernstig plichtsverzuim is aan de orde wanneer een medewerker die commerciële activiteiten voor u zou moeten ontplooien, in gebreke blijft. De resultaten blijven sterk achter bij de verwachte omzet of een zakelijke relatie stelt uw werknemer al tijden niet te hebben gezien. U schakelt Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche in. Wij stellen over een periode van in ieder geval zes dagen de bewegingen van uw medewerker vast. Vervolgens wordt met fotobewijs en video-opnamen een feitenrapport opgemaakt.

De resultaten van een onderzoek naar ernstig werkverzuim of plichtsverzuim zijn vaak schokkend. Werknemers blijven de hele dag thuis, slapen op een parkeerplaats of zitten in een café of casino. Maar er is een oplossing. De maatschappelijke realiteit heeft inmiddels de rechterlijke macht bereikt. Met gedegen onderzoek en daaraan gelieerd bewijs, wordt niet langer de werknemer, maar de werkgever door de Rechtbank beschermd.

Ernstig werkverzuim – plichtsverzuim: onze werkwijze voor het onderzoek

In een eerste kennismaking via de telefoon, de post of middels het hieronder geïmplementeerde contactformulier, krijgt u de gelegenheid uw vermoedens van ernstig werkverzuim te ventileren. Een senior bedrijfsrechercheur zal een intakegesprek met u voeren. Hij presenteert een op uw casus afgestemd ‘plan van aanpak’, informeert  u over de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), maakt budgettaire afspraken en bekrachtigt deze budgettaire afspraken vervolgens in overleg. Tevens verrichten wij een tactische voorverkenning in de woonomgeving van de onderzochte. Daarna positioneren wij ons op een positie buiten de wijk en blijven in afwachting van enige activiteit. Doel: een patroon vaststellen. Het onderzoek vindt plaats onder de wettelijk gestelde waarborgen. Wij volgen met twee onderzoekers in twee afzonderlijke voertuigen, maken foto’s en/of video’s van het ernstige werkverzuim of plichtsverzuim en rapporteren gedetailleerd.