Ernstig werkverzuim

Ernstig werkverzuim of ernstig plichtsverzuim is aan de orde wanneer een medewerker die commerciële activiteiten voor u zou moeten ontplooien, in gebreke blijft. De resultaten blijven sterk achter bij de verwachte omzet of een zakelijke relatie stelt uw werknemer al tijden niet te hebben gezien. U schakelt Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche in. Wij stellen over een periode van in ieder geval zes dagen de bewegingen van uw medewerker vast. Vervolgens wordt met fotobewijs of videobewijs een rapport opgemaakt.

De resultaten van een onderzoek naar ernstig werkverzuim of plichtsverzuim zijn vaak schokkend. Werknemers blijven de hele dag thuis, slapen op een parkeerplaats of zitten in een café of casino. Maar er is een oplossing. De maatschappelijke realiteit heeft inmiddels ook de rechterlijke macht bereikt. Met gedegen onderzoek en daaraan gelieerd bewijs, wordt niet langer de werknemer, maar de werkgever door de Rechtbank beschermd. Een belangrijk feit.