Concurrentiebeding Onderzoek

Concurrentiebeding onderzoek na vermeende schending of overtreding van een concurrentiebeding geschiedt wanneer uw huidige of voormalige medewerker, strijdig met een mede door hem ondertekend concurrentiebeding, op de deur van uw directe concurrent klopt. Uw ex-medewerker is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een eigen onderneming aan de hand van uw cliëntenbestand. Met een onderzoek naar deze schendingen, waarbij de bewegingen van een persoon worden vastgesteld en opgetekend, is veelal tien dagen gemoeid.

De onderzoeksperiode van tien dagen is noodzakelijk om een ‘patroon van onrechtmatig handelen’ vast te stellen, zoals verlangd door de Rechtbank. Met de bevindingen van Dörr Bedrijfsrecherche kunt u de zakelijke schade en imagoschade staken of beperken. Met de uit het onderzoek geventileerde waarnemingen maken onze bedrijfsrechercheurs een rapport op. Onze rapportage heeft voor de Rechtbank de status van objectieve getuigenverklaring.