Concurrentiebeding Onderzoek

Concurrentiebeding onderzoek na vermeende schending of overtreding van een concurrentiebeding geschiedt wanneer uw huidige of voormalige medewerker, strijdig met een mede door hem ondertekend concurrentiebeding, op de deur van uw directe concurrent klopt. Uw ex-medewerker is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een eigen onderneming aan de hand van uw cliëntenbestand. Met een onderzoek naar deze schendingen, waarbij de bewegingen van een persoon worden vastgesteld en opgetekend, is veelal tien dagen gemoeid. De onderzoeksperiode van tien dagen is noodzakelijk om een ‘patroon van onrechtmatig handelen’ vast te stellen, zoals verlangd door de Rechtbank. Met de bevindingen van Dörr Bedrijfsrecherche kunt u de zakelijke schade en imagoschade staken of beperken. Met de uit het onderzoek geventileerde waarnemingen maken onze bedrijfsrechercheurs een gedetailleerd rapport op. Deze rapportage heeft voor bevoegde instanties, zoals de Rechtbank, de status van objectieve getuigenverklaring.

Concurrentiebeding overtreding – De schade

Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche heeft sinds 2001 ervaring met concurrentiebeding onderzoeken. De waarnemingen worden aangevuld met foto- of videobewijs. Dit kan onder meer bewijstechnisch van belang zijn als u een rapport van Dörr Bedrijfsrecherche wilt aanbrengen bij de bevoegde instanties zoals de Rechtbank, of de Politie. De schade voor een bedrijf kan desastreus zijn. Een voorbeeld:  een account manager die het monopolie heeft op het gebied van klantcontacten, besluit voor zichzelf te beginnen en neemt al uw cliënten mee. U heeft deze cliënten niet of nauwelijks ontmoet, want u was bezig uw onderneming te runnen. Uw account manager daarentegen, kent alle klanten persoonlijk. Hij zegt op enig moment tegen al uw klanten dat hij voor zichzelf begint tegen een gunstiger tarief. Wat denkt u dat er gebeurt? Zal de klant, die u niet eens persoonlijk kent, u trouw blijven? Of zal hij eerder met uw account manager, die hij wel persoonlijk kent en waar hij jarenlang een zakelijke relatie mee heeft opgebouwd, in zee gaan? Wat zijn dan de gevolgen voor uw onderneming? Onderzoek naar een overtreding van een concurrentiebeding biedt wellicht uitkomst.