Bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude is een vorm van fraude die op alle afdelingen van een onderneming of organisatie voorkomt. Van de productiehal waar goederen feitelijk en administratief worden weggezet, tot aan de financiële afdeling waar de facturen worden verwerkt. Sluit malversaties op directie- of bestuurlijk niveau ook niet uit. Op hoog niveau, zo heeft onderzoek de afgelopen jaren uitgewezen, wordt de schadelijkste economische bedrijfsfraude gepleegd. Dat is op zichzelf niets nieuws.

De meeste ondernemingen en organisaties zijn (nog) niet ingericht op aanvallen op, of misbruik van digitale omgevingen. Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche kan met een combinatie van Bedrijfsrecherche en Forensisch IT de noodzakelijke tools aanreiken om fraude sneller te herkennen, te kanaliseren en op te lossen. Maar daar blijft het niet bij. Wij zullen digitale aanvallen die fraude tot gevolg hebben, zowel van buitenaf als van binnenuit, uitbannen.