Bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude is een vorm van fraude die op alle afdelingen van een onderneming of organisatie voorkomt. Van de productiehal waar goederen feitelijk en administratief worden weggezet, tot aan de financiële afdeling waar de facturen worden verwerkt. Sluit malversaties op directie- of bestuurlijk niveau ook niet uit. Op hoog niveau, zo heeft onderzoek de afgelopen jaren uitgewezen, wordt de schadelijkste economische bedrijfsfraude gepleegd. Dat is op zichzelf niets nieuws. Actueel is wel dat fraude in een bedrijf steeds vaker wordt gepleegd door middel van misbruik van digitale omgevingen.

De meeste ondernemingen en organisaties zijn (nog) niet ingericht op aanvallen op, of misbruik van digitale omgevingen. Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche kan met een combinatie van Bedrijfsrecherche en Forensisch IT de noodzakelijke tools aanreiken om fraude sneller te herkennen, te kanaliseren en op te lossen. Maar daar blijft het niet bij. Wij dragen er zorg voor digitale aanvallen die fraude tot gevolg hebben, zowel van buitenaf als van binnenuit, uit te bannen.

Bedrijfsfraude: hoe kun je het herkennen of tegengaan?

Ervaren specialisten van Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche onderzoeken fraude op de werkvloer aan de hand van bedrijfsrecherche onderzoek, in combinatie met innovatieve Forensische IT door bijvoorbeeld het tappen van de vaste telefoon(s) van (een) medewerker(s), het leggen van internettaps of login taps of het analyseren van getraceerde digitale sporen. Dit is een sterk groeiend onderzoeksdeel in de strijd tegen fraude.

De traditionele onderzoeksmethoden op een rij

In de onderzoeken van Dörr Bedrijfsrecherche worden ook de traditionele onderzoeksmethodieken toegepast. Denkt u bijvoorbeeld aan ouderwetse, maar niet minder belangrijke deelonderzoeken, zoals:

  • het verrichten van (financieel) administratief onderzoek;
  • het observeren van (mogelijk) frauderende medewerker(s);
  • het confronterend interviewen van de plegers(s).

In de regel treffen oude onderzoeksmethodieken en innovatieve onderzoeksmethodieken elkaar. Het werkt aan beide zijden schurend en is daardoor conform de kern en de doelstelling van een door Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche ingesteld bedrijfsrecherche onderzoek: de oplossing van een bedrijfsfraude zaak. Daarmee wordt vaak financiële schade, alsmede imagoschade voorkomen. Bent u directeur of algeheel leidinggevende en heeft u vermoedens?  Neem dan contact op met Dörr Bedrijfsrecherche. Wilt u een melding maken van fraude op de werkvloer en heeft u niet de middelen of de mogelijkheden om dat te onderzoeken of te melden? Neem dan contact op met de Fraudehelpdesk van de overheid.