Bedrijfsrecherche

Wij maken met bedrijfsrecherche onderzoek vaak mee dat mensen, veelal ingegeven door pure hebzucht, ‘de eigen goedheid vergeten’ en collega’s bestelen. Medewerkers verduisteren daarnaast op grote schaal producten, waardoor werkgevers op de rand van de financiële afgrond komen te balanceren. Werknemers gaan er in andere gevallen ook met de klantenbestanden vandoor om voor zichzelf te starten. Weer andere medewerkers verkopen vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan de directe concurrent.

Werknemers die zich langdurig en onterecht ziek melden? Tijdens de periode van onrechtmatig ziekteverzuim werken ze voor zichzelf, klussen ze bij of verrichten ze andere handelingen die strijdig zijn met het opgegeven ziektebeeld. De schade is vaak grootschalig, financieel, maar ook imagotechnisch. Werknemers die wel te goeder trouw zijn verwachten actie. Bedrijfsrecherche onderzoek is dan een juiste oplossing die tevens de daadkracht van de werkgever weergeeft.